МК викладачів загальноосвітніх предметів суспільно-гуманітарного циклу

Методичну комісію викладачів загальноосвітніх дисциплін суспільно-гуманітарного циклу створено у 2013 році. Викладачі цієї методичної комісії забезпечують викладання таких навчальних предметів як українська мова, українська література, іноземна мова, зарубіжна література, історія України, всесвітня історія, громадянська освіта.

До складу комісії у 2023-2024 н. р. входять 6 викладачів:

 1. Бойчук Оксана Юхимівна – голова методичної комісії
 2. Бабій Людмила Іванівна
 3. Горичко Тетяня Василівна
 4. Іванчишена Ольга Володимирівна
 5. Рибачук Анна Володимирівна
 6. Рогозовська-Косунець Анастасія В'ячеславівна

Методична проблема, над якою працює методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін суспільно-гуманітарного циклу у 2023-2024 навчальному році:

«Розвиток конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг через формування ключових і предметних компетеностей у процесі викладання загальноосвітніх дисциплін суспільно-гуманітарного циклу на основі інтегративних зв'язків»

Напрями роботи методичної комісії:

 • викладання закріплених дисциплін в обсязі, встановленому відповідними державними освітніми стандартами, навчальними планами і програмами;
 • розвиток у майбутніх кваліфікованих робітників загальноосвітніх компетенцій, необхідних для інтеграції в систему світової та національних культур;
 • систематичне підвищення професійного рівня викладачів;
 • модернізація змісту освіти, реалізація сучасних моделей науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • удосконалення комплексного навчально-методичного забезпечення викладання навчальних предметів;
 • розробка та оновлення дидактичних концепцій навчання дисциплін суспільно-гуманітарного циклу;
 • забезпечення інтегративного зв'язку професійних і загальноосвітніх дисциплін суспільно-гуманітарного циклу;
 • підвищення наукового потенціалу та педагогічної майстерності викладачів;
 • вивчення актуальних проблем сучасних методик навчання суспільно-гуманітарних дисциплін.

СПИСОК ПЕДАГОГІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ У 2023-2024 н.р.

ПІБ

Пед. стаж

Категорія,

звання

Предмет, що викладає

Курси

Атестація

Методична проблема, над якою працює викладач

1.

Бойчук Оксана Юхимівна

Викл.

22р.

Кандидат педагогічних наук, «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»

Українська мова і література

2016

2022

Розвиток комунікативних навичок майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг.

2.

Рибачук Анна Володимирівна

Викл. 22р.

Кандидат педагогічних наук, «спеціаліст вищої категорії»

Українська мова, іноземна мова, українська література

2022

2023

Сучасні педагогічні технології як засіб інтенсифікації навчального процесу в закладах професійно-технічної освіти

3.

Горичко Тетяня Василівна

Викл. 13р.

«спеціаліст

І категорії»

Іноземна мова

2023

2022

Застосування комунікативного підходу на уроках іноземної мови

4.

Іванчишена Ольга Володимирівна

Викл.

5р.

«спеціаліст

І категорії»

Зарубіжна література

2020

2023

Формування ключових і предметних компетентностей здобувачів освіти шляхом інтеграції традиційних та інноваційних форм організації освітнього процесу

5.

Рогозовська-Косунець Анастасія В'ячеславівна

Викл.

12р.

«спеціаліст

ІІ категорії»

Історія України, всесвітня історія

2019

2015

Інноваційні технології у викладанні історії як засіб формування ключових та предметних компетентностей учнів

6.

Бабій Людмила Іванівна

Викл.

3р.

«спеціаліст»

Історія України, всесвітня історія

-

-

Від дослідницької компетентності педагога до навчально-дослідницьких умінь учнів

7

Петров Дмитро Володимирович

Викл. 24 р.

«спеціаліст вищої категорії»

«викладач-методист»

Громадянська освіта

2020

2020

Активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти при вивченні предметів загальнопроф. підготовки

Поділитися: