МК викладачів та майстрів фотографічного профілю, заально-професійних предметів та фізичної культури

Методична комісія викладачів та майстрів фотографічного профілю, загально-професійних предметів та фізичної культури.
До складу методичної комісії викладачів та майстрів фотографічного профілю, загально-професійних предметів та фізичної культури у 2023-2024 н. р. входять:
1. Ворощук Сергій Петрович
2. Залуцька Тетяна Ростиславівна;
3. Каплінський Роман Станіславович;
4. Кравченко Віктор Федорович;
5. Кубович Микита Олександрович;
6. Моісеєва Олена Миколаївна;
7. Петров Дмитро Володимирович – голова методичної комісії;
8. Ревган Анатолій Борисович;
9. Сафронов Тарас Костянтинович;
10. Хомрійчук Володимир Олександрович
Методична проблема, над якою працює методична комісія викладачів та майстрів фотографічного профілю, загально-
професійних предметів та фізичної культури у 2023-2024 навчальному році:
«Розвиток конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг через формування ключових, предметних та професійних компетеностей на засадах педагогіки партнерства»
Мета: створення умов для удосконалення ділової та професійної компетентності педагогічних працівників шляхом застосування сучасних освітніх технологій.
Завдання: упровадження у практику роботи сучасних педагогічних ідей, методів та прийомів;
розвиток практичних умінь та навичок викладачів та майстрів в/н, спрямування їх діяльності на формування та розвиток компетентностей здобувачів освіти через створення сприятливого освітнього середовища на основі педагогіки
партнерства.

ІІ. Список педагогічних працівників, які входять до складу методичної комісії:

pro-mk-obednaniy-1.pdf

Поділитися: