Методична робота

Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на підвищення педагогічної мобільності та професійної майстерності педагогічних працівників, розвиток та професійне удосконалення, ознайомлення з елементами перспективного досвіду колег, обмін ефективними педагогічними знахідками, вдало дібраними формами і методами роботи. Головною ціллю методичної роботи є формування єдиного колективу педагогів, здатних переорієнтувати освітній процес на становлення життєстійкої та конкурентно-спроможної особистості з продуктивним мисленням. Також розв’язання широкого кола проблем, пов’язаних з впровадженням інноваційних технологій, дистанційної та змішаної форм навчання, забезпечення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Основні завдання роботи педагогічного колективу на 2023/2024 навчальний рік: продовжити роботу над єдиною науково-методичною проблемою: «Формування конкурентно-спроможних кваліфікованих робітників через створення сприятливого освітнього середовища на засадах педагогіки партнерства в умовах компетентнісного підходу». Продовжити роботу над створенням у закладі інформаційно-освітнього середовища професійного розвитку педагогів. Стимулювання педагогів до самоосвітньої діяльності. Проведення предметних тижнів та тижнів професій. Забезпечити якісний рівень професійної підготовки випускників. Спрямувати роботу методичної служби на задоволення інформаційних, навчально-методичних, освітніх потреб педагогів. Підготувати педагогічний колектив до освоєння нових норм і зразків педагогічної діяльності, спрямованих на розробку системи диференціації навчання за рівнем розвитку здобувачів освіти, формування життєвих і професійних компетентностей, створення ситуації успіху кожного здобувача освіти в освітньому просторі; розвиток у здобувачів освіти уміння діяти в ситуації невизначеності, нестабільності, здійснювати дослідницьку діяльність, самостійно здобувати і засвоювати нові знання.

Для забезпечення ефективної методичної роботи в освітньому закладі працюють методичні комісії:

-викладачів та майстрів фотографічного профілю, загально-професійних предметів та фізичної культури - Петров Дмитро Володимирович;

- викладачів загальноосвітніх предметів природничо-математичного циклу - Осадчук Валентина Григорівна;

- викладачів та майстрів в/н перукарського профілю – Коновалова Наталя Сергіївна;

- майстрів в/н та викладачів швейного та флористичного профілю – Федорова Ліана Юріївна;

- викладачів загальноосвітніх предметів суспільно-гуманітарного циклу – Бойчук Оксана Юхимівна;

- класних керівників та вихователів – Рибачук Анна Володимирівна.

Основні завдання діяльності методичних комісій полягають у стимулюванні неперервної фахової і загальної освіти педагогів, посилення їх мотивації до якісної роботи, сприяння роботі педагога над творчим самовдосконаленням і особистим фаховим зростанням, мотивація здобувачів освіти до участі в конкурсах, олімпіадах, турнірах, забезпечення участі майстрів, викладачів, вихователів у науковій та інноваційній діяльності; формування найкращих моральних якостей та компетентностей, як здобувачів освіти, так і педагогів.

Поділитися: