МК викладачів загально-професійних предметів природничо-математичного циклу

Діяльність методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін природничо-математичного циклу безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання здобувачів освіти, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання, професійний ріст і методичну майстерність педагогів. Викладачі цієї методичної комісії забезпечують викладання таких навчальних предметів як математика, фізика, астрономія, географія, біологія, хімія, інформатика.

До складу комісії у 2023/2024 н. р. входять 6 викладачів:

 1. Осадчук Валентина Григорівна – голова методичної комісії
 2. Віштал Лілія Броніславівна
 3. Дудар Лідія Володимирівна
 4. Кравчук Олена Миколаївна
 5. Побережник Сергій Сергійович
 6. Побережник Анжеліка Вікторівна

Методична проблема, над якою працює методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін природничого циклу у 2023/2024 навчальному році:

«Формування конкурентно-спроможних майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг через створення сприятливого освітнього середовища , формування ключових і предметних компетентностей у процесі викладання загальноосвітніх дисциплін природничо-математичного циклу»

Напрями роботи методичної комісії:

 • викладання закріплених дисциплін в обсязі, встановленому відповідними державними освітніми стандартами, навчальними планами і програмами;
 • розвиток у майбутніх кваліфікованих робітників загальноосвітніх компетенцій, необхідних для інтеграції в систему світової та національних культур;
 • систематичне підвищення професійного рівня викладачів;
 • модернізація змісту освіти, реалізація сучасних моделей науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • удосконалення комплексного навчально-методичного забезпечення викладання навчальних предметів;
 • розробка та оновлення дидактичних концепцій навчання дисциплін природничого циклу;
 • забезпечення інтегративного зв'язку професійних і загальноосвітніх дисциплін природничого циклу;
 • підвищення наукового потенціалу та педагогічної майстерності викладачів;
 • вивчення актуальних проблем сучасних методик навчання природничих дисциплін.

СПИСОК ПЕДАГОГІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ У 2023/2024 н.р.

ПІБ

Пед. стаж

Категорія,

звання

Предмет, що викладає

Курси

Атестація

Методична проблема, над якою працює викладач

1.

Осадчук Валентина Григорівна

Викл.

24р.

«спеціаліст вищої категорії»

Математика, фізика

2021

2020

Формування мотивації до навчання здобувачів освіти через використання професійно орієнтованих завдань на уроках математики

2.

Віштал Лілія Броніславівна

Викл. 33р.

«спеціаліст вищої категорії»

«викладач-методист»

Математика, фізика

2021

2023

Використання інноваційних технологій і професійно-орієнтованих завдань на уроках математики і фізики з метою формування мотивації до навчання майбутніх кваліфікованих працівників сфери послуг

3.

Дудар Лідія Володимирівна

Викл. 13р.

«спеціаліст

І категорії»

Інформатика

2023

2024

Розвиток навчальних зв’язків предмету «Інформатика» та «Інформаційні технології» з професією, яку здобувають учнів в навчальному закладі

4.

Кравчук Олена Миколаївна

Викл.

12р.

«спеціаліст

І категорії»

Фізика, астрономія

2023

2022

Використання професійно орієнтованих завдань на уроках фізики з метою формування мотивації до навчання

5.

Побережник Сергій Сергійович

Викл.

13р.

«спеціаліст

Ікатегорії»

Географія, біологія

2023

2024

Впровадження інноваційних технологій на уроках географії, біології

6.

Побережник Анжеліка Вікторівна

Викл.

9р.

«спеціаліст

Ікатегорії»

Географія, екологія, всесвітня історія

2020

2020

Використання інтерактивних форм і методів навчання та краєзнавчого матеріалу на уроках географії, історії, екології

Поділитися: