МК класних керівників та вихователів

Методична комісія класних керівників та вихователів – це система цілеспрямованого фахового зростання педагогічних працівників, процес постійного примноження вихователями теоретичних знань та практичних навичок і вмінь із метою підвищувати рівень професійної майстерності.

До складу комісії у 2023/2024 н. р. входять:

В роботі МК беруть участь 15 класних керівників, 6 вихователів гуртожитку, бібліотекар

1.

Бойчук Оксана Юхимівна

Класний керівник

2.

Дудар Лідія Володимирівна

Класний керівник

3.

Петров Дмитро Володимирович

Класний керівник

4.

Рибачук Анна Володимирівна

Класний керівник, голова методичної комісії

5.

Петрова Олена Георгіївна

Класний керівник

6.

Чухно Тетяна Миколаївна

Класний керівник

7.

Рогозовська-Косунець Анастасія Вячеславівна

Класний керівник

8.

Юкальчук Леся Петрівна

Класний керівник

9.

Бабій Людмила Іванівна

Класний керівник

10.

Побережник Сергій Сергійович

Класний керівник

11.

Каплінський Роман Станіславович

Класний керівник

12.

Ворощук Сергій Петрович

Класний керівник

13.

Моісеєва Олена Миколаївна

Класний керівник

14.

Мачковська Інна Валеріївна

Класний керівник

15.

Чорноус Лариса Лаврентіївна

Класний керівник

16.

Дудар Олена Володимирівна

Вихователь

17.

Зінькова Наталія Іванівна

Вихователь

18.

Кублій Ірина Миколаївна

Вихователь

19.

Сизова Віта Григорівна

Вихователь

20.

Овчаренко Лариса Григорівна

Вихователь

21.

Щербина Юлія Анатоліївна

Вихователь

22.

Халецька Алла Олександрівна

Бібліотекар

Методична проблема, над якою працює методична комісія класних керівників і вихователів у 2023/2024 навчальному році:

«Формування у здобувачів освіти національної свідомості, загальнолюдських цінностей, ідеалів гуманізму та демократії, використовуючи сучасні форми позаурочної виховної роботи»

Напрями роботи методичної комісії:

Підвищення професійного і культурного рівня членів методичної комісії, удосконалення виховної роботи класних керівників та вихователів, створення сприятливих умов для виявлення і розвитку творчих здібностей, нового педагогічного мислення, становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування активної громадянської позиції, утвердження національної ідентичності громадян на основі духовно-моральних цінностей українського народу, національної самобутності.

Система роботи методичної комісії класних керівників та вихователів орієнтована на виховання професійно – педагогічної культури освітян, прирощення знань, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду. Робота організована так, щоб вона сприяла розвитку освітнього закладу, зацікавила вихователів та класних керівників у підвищенні свого фахового рівня.

Поділитися: