Виробнича практика

ПТНЗ керується «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» (наказ МОіН України від 30.05.2006 року №419 ), Постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 року №992 «Про порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики», «Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту» (наказ Мінпраці та соцполітики України і МОіН України від 31.12.1998 року № 201/469) а також «Положенням про сприяння і працевлаштування випускників державних вищих навчальних і професійно-технічних навчальних закладів України» (наказ МОіН України від 23.03.1994 року № 79) для планування, організації та проведення виробничої практики.


Виробнича практика учнів організується відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН від 30.05.2006 р. за № 419) та Постанови Кабінету міністрів від 07.06.1999 р. № 992. про Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики.


Виробнича практика для учнів ПТНЗ є невід'ємною складовою частиною професійної підготовки і проводиться на базі кращих виробничих підрозділів підприємств та організацій, які мають сучасну техніку, високий рівень організації праці, застосовують прогресивні технології. Згідно з Державними стандартами професійно-технічної освіти виробнича практика проводиться наприкінці кожного етапу підготовки та передбачає отримання необхідного обсягу практичних знань та вмінь відповідно до кваліфікаційного рівня робітника.

Поділитися: