МК майстрів в/н та викладачів швейного і флористичного профілю

Методичну комісію майстрів виробничого навчання та викладачів швейного і флористичного профілю створено для підвищення якості освітнього процесу, ефективності застосування сучасних форм і методів навчання, професійного росту і методичної майстерності педагогів. Педагогічні працівники цієї методичної комісії забезпечують викладання таких навчальних предметів як: конструювання швейних виробів, спеціальна технологія, матеріалознавство, рисунок, живопис, композиція, технологія оформлювальних робіт,виробниче навчання.

До складу комісії у 2023/2024 н. р. входять 16 викладачів та майстрів виробничого навчання:

 1. Анікієнко Маргарита Анатоліївна
 2. Буряченко Оксана Анатоліївна
 3. Вихованець Людмида Іванівна
 4. Волк Зінаїда Василівна
 5. Литвиненко Любов Іванівна
 6. Мазур Тетяна Клавдіївна
 7. Мачковська Інна Валеріївна
 8. Моісеєва Олена Миколаївна
 9. Мисловська Оксана Анатоліївна
 10. Недовесова Тетяна Анатоліївна
 11. Поліщук Наталія Миколаївна
 12. Старинець Інна Василівна
 13. Чорноус Лариса Лаврентіївна
 14. Чухно Тетяна Миколаївна
 15. Федорова Ліана Юріївна– голова методичної комісії

16.Юкальчук ЛесяПетрівна

Методична проблема, над якою працює методична комісія у 2023/2024 навчальному році:

«Розвиток конкурентно-спроможності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг через формування ключових і предметних компетентностей у процесі викладання через створення сприятливого освітнього середовища на засадах компетентнісного підходу» .

Напрями роботи методичної комісії:

У своїй роботі методичні комісії основну увагу приділяють розгляду і внесенню коректив в робочі навчальні плани і програми, аналізу рівня навчальних досягнень учнів, удосконаленню навчально-матеріальної бази, організації проведення і аналізу уроків, обміну досвідом, організації конкурсів професійної майстерності, впровадженню інноваційних технологій, розробці і розгляду тематики дипломних робіт, розробці матеріалів комплексно-методичного забезпечення професій і предметів.

Працює комісія над впровадженням оптимальних умов для науково-методичної переорієнтації процесу навчання та розвитку особистості здобувачів освіти, формуванням основних компетенцій, пошуком нових форм і методів навчання, впровадженням в практику роботи нових наукових ідей, технологій, перспективного педагогічного досвіду.

Основним завданням роботи методичної комісії є формування творчої особистості, розвиток самостійної, пізнавальної діяльності здобувачів освіти, творчих здібностей педагогів освітнього закладу, зацікавленість в оволодінні та впровадженні інноваційних технологій, перспективного педагогічного досвіду.

СПИСОК ЧЛЕНІВ МК ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ШВЕЙНОГО ТА ФЛОРИСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

ПІБ

Пед. стаж

Категорія,

звання

Предмет, що викладає

Курси

Атестація

Методична проблема, над якою працює викладач

1.

Анікієнко Маргарита Анатоліївна

Викл.

39.7 р.

«спеціаліст вищої категорії»

«викладач-методист»

Технології, конструюван

ня швейних виробів

2021

2022

Розвиток комунікативних навичок майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг.

2.

Буряченко Оксана Анатоліївна

Майстер в/н Викл.

37р.

«майстер в/н І категорії»

Майстер виробничого навчання

професії «Кравець.

Закрійник»

2021

2021

Застосування комунікативного підходу на уроках виробничого навчання

3.

Вихованець

Людмила Іванівна

Майстер в/н

42 р.

«майстер в/н І категорії»

Майстер виробничого навчання професії «Кравець.Закрійник»

2021

2021

Застосування комунікативного підходу на уроках виробничого навчання

4.

Волк Зінаїда

Василівна

Майстер в/н

42.р.

«майстер в/н І категорії»

Майстер виробничого навчання професії

«Флорист.Оформлювач вітрин, приміщень та будівель»

2022

2019

Формування ключових і предметних компетентностей здобувачів освіти. шляхом інтеграції традиційних та інноваційних форм організації освітнього процесу

5.

Литвиненко Любов Іванівна

Викл.

42 р.

«спеціаліст вищої категорії»,

«старший викладач»

Викладач предмету «Основи конструювання швейних виробів»

2021

2021

Інноваційні технології у викладанні основ конструювання швейних виробів як засіб предметних компетентностей учнів

6.

Мазур Тетяна Клавдіївна

Майстер в/н

39 р.

«майстер в/н І категорії»

Майстер виробничого навчання

професії «Кравець.Закрійник»

2023

2019

Від дослідницької компетентності педагога до навчально-дослідницьких умінь учнів

7

Мачковська Інна Валеріївна

Викл.

13р.

«спеціаліст вищої категорії»

Викладач предмету «Спеціальна технологія», «матеріалознавство», «рисунок», «живопис», «композиція», «технологія оформлення робіт»

2019

2020

Активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти при вивченні предметів загальнопроф. підготовки

8

Мисловська Оксана Анатоліївна

Майстер в/н

37,8 р.

«спеціаліст

І категорії»

Майстер виробничого навчання

професії «Кравець.

Закрійник»

2021

2013

Інтеграція традиційних та інноваційних форм організації освітнього процесу

9

Моісеєва Олена Миколаївна

Викл.

35 р.

«спеціаліст вищої категорії»

«викладач-методист»

Викладач предмету «Обладнання,технології»

2022

2023

Від дослідницької компетентності педагога до навчально-дослідницьких умінь учнів.

10

Недовесова Тетяна Анатоліївна

Майстер в/н

33 р.

«спеціаліст

І категорії»

Майстер виробничого навчання

професії «Кравець.

Закрійник»

2019

2023

Розвиток творчої особистості засобами інтеграції інноваційних технологій.

11

Поліщук Наталія Миколаївна

Майстер в/н

40 р.

«спеціаліст вищої категорії»

«викладач-методист»

Майстер виробничого навчання професії «Кравець.

Закрійник»,

Викладач предмету «Технології»

2021

2023

Формування ключових і предметних компетентностей здобувачів освіти шляхом інтеграції традиційних організації освітнього процесу

12

Старинець

Інна

Василівна

Майстер в/н

10 р.

13 т.р.

Майстер виробничого навчання професії «Флорист.

Оформлювач вітрин, приміщень, будівель»

2021

2020

Модернізація змісту освіти для підвищення якості освіти.

13

Чорноус Лариса Лаврентіївна

Викл.

38 р.

«спеціаліст вищої категорії»,

«викладач-методист»

Викладач предметів «Композиція» «Охорона праці»

2021

2021

Інноватика в сучасній освіті.

14

Чухно Тетяна Миколаївна

Викл.

43 р.

«спеціаліст вищої категорії»

«викладач-методист»

Викладач предмету «Матеріалознавство»

2023

2023

Компетентнісне навчання як один із шляхів модернізації професійної освіти.

15

Федорова Ліана Юріївна

Майстер в/н

23 р.

«майстер в/н І категорії»

Майстер виробничого навчання професії

«Флорист.

Оформлювач вітрин, приміщень, будівель»

2022

2020

Розвиток комунікативних навичок майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг.

16

Юкальчук Леся Петрівна

Викл.

24 р.

«спеціаліст вищої категорії»

Викладач предметів «Живопис», «Спеціальне малювання», «Шрифти»

«Рисунок.»

2018

2019

Модернізація змісту освіти для підвищення якості освіти.

Поділитися: