Річний звіт директора

ЗВІТ

в. о. директора державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» про роботу у 2020-2021 навчальному році

Упродовж 2020-2021 навчального року діяльність педагогічного колективу спрямовувалась на реалізацію вимог Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Державної національної програми «Освіта», постанов КМУ, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень та розпоряджень Департаменту гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації.

Центр здійснює підготовку кваліфікованих робітників для підприємств і організацій міста та області за 9 робітничими професіями, які поєднані у 5 інтегрованих з правом отримання учнями високого рівня кваліфікації на ІІІ ступені навчання.

Підготовка кваліфікованих робітників.

На 2020р. були укладені договори на підготовку180 кваліфікованих робітників між центром та підприємствами, установами, організаціями – замовниками кадрів.

З них – швейне виробництво (професія «кравець, закрійник») –50 осіб(7 підприємств)

Сфера обслуговування – 130 осіб з професій:

– «перукар (перукар-модельєр), візажист – 50 осіб, 37підприємств;

 • «перукар (перукар-модельєр), манікюрник» – 25 осіб, 24підприємств;
 • «фотограф(фотороботи), оформлювач табло віньєток та альбомів» – 30 осіб, 11 підприємств.
 • «флорист, оформлювач вітрин, приміщень та будівель» –25 осіб, 8підприємств;

При плані набору 180 зараховано 171 учень(95%):

швейне виробництво (професія «кравець, закрійник») –39 осіб.

«перукар (перукар-модельєр), візажист – 55 осіб,

«перукар (перукар-модельєр), манікюрник» – 30 осіб,

«фотограф(фотороботи), оформлювач табло віньєток та альбомів» – 26 осіб

«флорист, оформлювач вітрин, приміщень та будівель» –21 осіб.

Професія Регіональне замовлення Набір % Кількість угод з підприємствами
кравець, закрійник 50 39 78 7
перукар (перукар-модельєр), візажист 50 55 110 37
перукар (перукар-модельєр), манікюрник 25 30 120 24
фотограф(фотороботи), оформлювач табло віньєток та альбомів 30 28 93,33 11
флорист, оформлювач вітрин, приміщень та будівель 25 21 84 9
180 171 95 88

У 2021 році центр закінчують 194 випускники, з яких 12 отримають диплом з відзнакою (на 10 менше ніж у минулому році). Достроково у 2020-2021н.р. випущено 5 учнів.

Порівняльні дані за попередні роки:

Рік Випущено у тому числі достроково відраховано диплом свідоцтво
2018 257 21 12 236 21
2019 227 29 18 212 15
2020 197 6 6 191 6

Моніторинг працевлаштування показав, що 89,34% випускників минулого випуску працевлаштовано на підприємствах міста та області, 5 випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівня акредитації.

На 2021рік регіональне замовлення відповідно до укладених з підприємствами угод складає 200 осіб: 50-кравців-закрійників,75 візажистів, 25манікюрників, 25 флористів,25 фотографів.

 1. Контингент.

Контингент центру станом на 01.05.2020 року становив 493 учні, яких 380 навчаються на основі базової середньої освіти і 113 з них на І курс було зараховано 171 особа. Перехідний контингент -296 здобувачів освіти. Середня наповнюваність в групах складає 26учнів. Навчання проводиться на бюджетній основі.

Гострим питанням залишається збереження контингенту. Втрати контингенту за 2020-2021 навчальний рік – 11 учнів. Причини відрахувань різні, серед них – переведення в інші ПТНЗ(2 особи) та сімейні обставини. Збереження контингенту залежить від злагодженої співпраця майстрів виробничого навчання, класних керівників, вихователів, а також мікрокліматів, які створюються в колективах.

Профорієнтаційна робота.

В умовах адаптивного карантину, у яких педагогічний колектив працював останній рік профорієнтаційна робота серед учнівської молоді шкіл міста та області проводилась в основному в он-лайн режимі. У профорієнтаційній роботі також були задіяні учні центру. Проведений день відкритих дверей у Центрі. Оголошення про набір розміщенні на сайті центру, на профорієнтаційних стендах на території центру, надруковані рекламні брошури, запущені рекламні ролики у соціальних мережах, розміщений у багатолюдному місці агітаційний намет.

Але для виконання регіонального замовлення у 2021 р. усім працівникам слід активізувати профорієнтаційну агітацію.

Матеріально-технічна база та інформаційно-комунікаційне забезпечення

Матеріально-технічна база Центру відповідає вимогам щодо організації освітнього процесу підготовки кваліфікованих робітників.

Освітній процес здійснюється у 17 навчальних кабінетах і лабораторіях та 14 навчально-виробничих майстернях.

Навчальні кабінети, лабораторії і майстерні забезпечені необхідним обладнанням. Кабінет і лабораторія інформаційних технологій оснащені комп’ютерною технікою, є підключення до мережі Internet. Загалом на балансі центру – 46 комп`ютерів.

Центр має відповідну матеріальну базу для проведення позаурочної роботи: актову і спортивну зали, спортивні майданчики, бібліотеку з читальним залом, загальний фонд якої складає 21485 примірників, з яких 11880 – підручники, зразковий народний музей почесних громадян м. Вінниці, конференц-зал, музейні експозиції. Усі бажаючі здобувачі освіти користуються їдальнею, медпунктом.

Пожежно-технічний та санітарний стан усіх приміщень і споруд Центру відповідає вимогам діючого законодавства України.

Проте, обладнання, на якому навчаються учні хоч і підтримується у робочому стані, не оновлювалось останні 13 (компютери) -35 (шв.машини) років. На оновлення обладнання безумовно потрібні великі кошти, які ми повинні заробити за рахунок виробничої діяльності.

Професійно-практична підготовка

Професійні якості, майстерність наших випускників стають запорукою їх майбутнього працевлаштування і успішної трудової діяльності.

Тому професійно-практична підготовка є, напевно, однією з найголовніших для кожного закладу, адже вона дає можливість перевірити готовність учня до майбутньої професії.

Якісні показники професійно-практичної підготовки(відсоток учнів, які мають достатній та високий рівні навчальних досягнень):

– за результатами семестрового контролю: 85,57%;

– за результатами ККР: 84,95%

– за результатами поетапної та державної кваліфікацій: 86,69%

Професійно-практична підготовка у закладі здійснюється на випуску корисної продукції та наданні послуг населенню згідно з переліками робіт, розробленим і узгодженим методичними комісіями центру відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик.

Завдяки соціальному партнерству з малими швейними підприємствами, перукарнями, фотосалонами, флористичними студіями і магазинами міста та області вирішуються питання проходження виробничої практики на оплачуваних робочих місцях та працевлаштування.

У 2020-2021н.р. прибуток від виробничої діяльності склав 229,56 тис.грн. при плані 263,10 тис.грн.

Теоретична підготовка.

Рівень теоретичної підготовки за підсумками семестрової атестації у цілому по центру:

якість знань з предметів теоретичної підготовки – 68,97% (у минулому навчальному році – 69,92%); у тому числі загальноосвітня підготовка – 58,3%,

професійна підготовка – 78,6%

успішність – 98,16%( знизилась на1,12%);

середній бал – 7,35

Кращі показники серед груп: К-13-19, П-16-20, Ф-18-20, П-15-20, Фл-17-20.

Освітній заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників за Державними стандартами професійної(професійно-технічної) освіти, які побудовані за модульним принципом і основані на компетентісному підході.

Відповідно до стандартів розроблено навчально-методичну, плануючу документацію: навчальні програми, поурочно-тематичні плани, плани навчально-виробничої діяльності тощо.

У своїй роботі викладачі надають перевагу інтерактивним розвивальним особистісно-орієнтованим методам і формам навчання, технологіям розвитку критичного мислення та іншим. Широко застосовуються інформаційно -комунікаційні технології навчання, особливо в умовах адаптивного карантину при змішаній та дистанційній формах навчання. Для ефективної організації навчання здобувачів освіти в умовах обмеження освітнього процесу педагогічні працівники освітнього закладу використовували різні інструменти дистанційного навчання і способи взаємодії з учнями: електронну пошту, Viber, блоги веб-сервіси (додатки Google, середовище Classroom) тощо.

Кадровий склад:

Станом на 01.09.20р. у закладі працювало 73 педагогічних працівники (81 за штатним розкладом), з них 31- ведуть теоретичну і 28 практичну підготовку.

Серед 31 викладачів -20 мають вищу кваліфікаційну категорію, що складає 64,5%,

з них – 7 мають педагогічне звання «старший викладач», 6- «викладач-методист».

Серед викладачів загальноосвітньої підготовки – 2 кандидати педагогічних наук, 1 аспірант.

Серед 28 майстрів виробничого навчання педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» мають 12 осіб(43%), 3 особи – звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»(10,7%).

Якісний склад Кількість
Викладачі
Спеціаліст вищої категорії 20
Спеціаліст І категорії 4
Спеціаліст ІІ категорії 4
Спеціаліст 3
З них:
Старший викладач 6
Викладач-методист 6
Майстри виробничого навчання
Майстер в/н І категорії 13
Майстер в/н ІІ категорії 3
14 т.р. 1
13 т.р. 3
12 т.р. 3
11 т.р. 2
Вихователі
Спеціаліст вищої категорії 1
Спеціаліст І категорії 2
Спеціаліст ІІ категорії 1
Спеціаліст 2

Усі педагоги пройшли навчання щодо опанування цифровими навичками та технологіями дистанційного навчання і отримали сертифікати. Графік проходження курсів підвищення кваліфікації виконаний.

Механізмом удосконалення якості освіти і показником творчої діяльності педагогів є їх атестація. У 2020-2021н. р. атестувались 8 осіб, з них 2 – присвоєно педагогічні звання «старший викладач» і «викладач-методист»,

 1. Контроль за навчально-виховним процесом

Контроль за навчально-виховним процесом здійснюється згідно з планом внутрішнього контролю, який є складовою частиною плану роботи закладу на поточний рік і охоплює всі сторони діяльності навчального закладу.

Матеріали перевірок аналізуються на педрадах, плануються відповідні заходи, контролюється їх виконання.

З метою здійснення внутрішнього контролю проводяться ДКР, за результатами яких можна оцінити рівень знань, умінь і навичок учнів.

Результати контролю знань за рік:

– ДКР – якість знань із загальноосвітніх дисциплін становить- 36,2%.

– Результати виконання комплексних кваліфікаційних робіт:теоретична частина– 68,2 %, практична частина – 78,6%

Виховна робота.

Головною метою виховної роботи в Центрі є: формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з активною громадянською позицією, готової до конкретного вибору свого місця в житті.

Основні складові виховної роботи спрямовані на досягнення цієї мети.

Виховна робота була підпорядкована таким видам діяльності як:

 • дослідницько-пізнавальна та творчо-пошукова,
 • спортивно-оздоровча,
 • трудова,

– військово-патріотичне та правове виховання.

Проводилася робота над залученням учнів до занять в гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях. Нажаль, у цьому році учні займались у гуртках дуже мало у зв’язку з карантинними заходами.

Важливою ланкою роботи, яка забезпечує соціальний і психологічний комфорт учнів є діяльність соціально-психологічної служби.

Спрямованість діяльності психологічної служби в першу чергу обумовлена специфікою комплектування закладу контингентом учнів, що потребують прискіпливої уваги з боку практичного психолога, соціального педагога та всього педагогічного колективу аби досягти кінцевої мети – сформувати особистість сучасного молодого робітника. Одним з основних напрямків роботи соціально-психологічної служби є соціально-психологічний та психолого-педагогічний супровід учасників освітнього процесу.

Станом на травень 2020-2021 н.р. на внутрішньому обліку перебуває 3 учні.

Соціальний педагог проводила консультації та профілактичні бесіди з учнями та їх батьками, тримала на контролі успішність та відвідування занять учнями.

В центрі навчаються 13 дітей, які опинились у складній життєвій ситуації: 4 дітей-сиріт та 8 дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учні, батьки яких працюють за межами України. Такі учні вимагають значної уваги з боку соціально-психологічної служби.

Важливим напрямком інформаційно-просвітницької роботи психолога і соц. педагога в 2020-2021 н.р. було підвищення обізнаності всіх учасників освітнього процесу негативними соц. явищами і механізмами їх уникнення чи протидії. Тому проводились:

 • «тиждень протидії булінгу в навчальному закладі » . та правопросвітницька компанія «Стоп булінг!»;
 • тиждень просвітницько-профілактичної роботи щодо протидії торгівлі людьми »;
 • інформаційно-роз’яснювального тиждень «рівний-рівному» щодо впровадження інклюзивної освіти .

Практичний психолог та соціальний педагог систематично виявляють причини труднощів учнів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчають та визначають індивідуальні особливості динаміки розвитку особистості, потенційні можливості в освітньому процесі, професійному самовизначенні. Для цього протягом навчального року проведені: Діагностичні мінімуми «Стартова готовність до професійної діяльності», та «Адаптованість до умов навчання», «Соціальна компетентність» та «Готовність до трудової діяльності»(за запитом), визначення міжособистісних стосунків у групі, методика «Соціометрія» для груп першого курсу, анкетування.За результатами діагностики проводилась індивідуальна корекція.

Для вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу, проводяться консультації та бесіди.

Для формування психологічної та соціальної компетентності педагогічних працівників проводились: психолого-педагогічні семінари.

Практичний психолог та соціальний педагог беруть участь в засіданнях «Штабу правопорушень», 8 засідань.

Розповсюджені інформаційні буклети: «Ні – торгівлі людьми!», «Булінг в навчальному закладі: причини, наслідки, та шляхи подолання»; «Готовність до ЗНО. Стратегії роботи з дітьми «групи ризику»; «Життя прекрасне без алкоголю та наркотиків» тощо

Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров’я, соціальної політики, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також комунальними закладами соціального захисту дітей, підтримки сімей, дітей та молоді, фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад, громадськими організаціями.

Методична робота

Методична робота закладу у 2020-2021 н. р. була спрямована на розвиток та професійне удосконалення педагогічних працівників, їх ознайомлення з елементами перспективного досвіду колег, обмін ефективними педагогічними знахідками, вдало дібраними формами і методами роботи. Головною ціллю методичної роботи було формування єдиного колективу педагогів, здатних переорієнтувати освітній процес на становлення життєстійкої та конкурентноспроможної особистості з продуктивним мисленням. Також розв’язання широкого кола проблем, пов’язаних з впровадженням інноваційних технологій, дистанційної та змішаної форм навчання, забезпечення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Робота педагогічного колективу була спрямована на виконання таких завдань:
– активне впровадження й використання досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;
– вивчення, впровадження і використання досягнень педагогів-новаторів у практику роботи педагогічного колективу;
– впровадження інноваційних технологій в освітній процес, оволодіння методичними прийомами навчання, виховання й розвитку здобувачів освіти в умовах дистанційної та змішаної форм навчання;

– покращення методичної під­готовки педагогічних кадрів;;;

– організація освітнього процесу за допомогою технологій дистанційної та змішаної форм навчання;

– творчий педагогічний пошук в процесі реалізації науково-методичної проблеми та інші.

Вивчення та впровадження у практику сучасних інноваційних технологій навчання та виховання сприяло підвищенню ефективності освітнього процесу, розвитку та підвищенню професійної майстерності кожного педагога, активізації творчого потенціалу. У 2020-2021 навчальному році освітній процес проходив в умовах адаптивного карантину, що передбачає гармонійну взаємодію традиційної та онлайн-освіти, тобто змішану та дистанційну форми навчання. Педагогічних працівників освітнього закладу через різні засоби взаємодії, застосовували різні інструменти дистанційного навчання:

 • електронної пошти (передавання текстів, графіків, аудіо та відео файлів);
 • Viber (створення закритих груп, виконная однакових завдань, розв’язання навчальних проблем, обмін інформацією);
 • блогів (форма спілкування, сприяє розвитку мовленнєвих навичок);
 • чатів (засіб оперативного спілкування; різновиди: текстовий, голосовий, аудіовідеочат та ін.);
 • відеоуроків (класно-урочна форма навчання в online режимі);
 • веб-сервісів (додатки Google, середовище Classroom);
 • електронних, інтерактивних, мультимедійних, підручників, посібників (колективна їх розробка засобами Learning Apps; електронні версії підручників(https://www.ed-era.com/books/, http://kmmedia.com.ua/books/,https://e-pidruchnyky.net/);
 • гіпермаркетів знань (сторінками Вікіпедії);
 • студій онлайн-освіти Educational Era (https://www.ed-era.com/);
 • відеоконференцій (конференції реального часу в online режимі, дозволяють проводити заняття у «віддалених класах» із використанням унаочнення) тощо.

Матеріали для дистанційного навчання розміщено на сайті освітнього закладу.

Методична проблема, над якою працює колектив навчального закладу: «Удосконалення освітнього процесу шляхом запровадження інноваційних технологій» . 5-6 січня 2021 року у цьому контексті відбулися педагогічні читання на тему: «Формування та вдоскналення професійних компетентностей педагогів в контексті реформування освітньої галузі» (обмін досвідом)

Основні завдання методичної діяльності полягають у стимулюванні неперервної фахової і загальної освіти педагогів, посилення їх мотивації до якісної роботи, сприяння роботі педагога над творчим самовдосконаленням і особистим фаховим зростанням, мотивація учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, турнірах, забезпечення участі майстрів, викладачів, вихователів у науковій та інноваційній діяльності; формування найкращих моральних якостей та компетентностей, як учнів, так і педагогів. Робота методичних комісій була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності педагогічних працівників, удосконалення методики проведення уроку.

Засідання педагогічної ради проходили відповідно до затвердженого плану

Активну участь брали педагоги у проведенні педагогічних читань, семінарів, круглих столів, вебінарів, конференцій тощо. Педагогічні працівники закладу представили на засіданнях методичних комісій та в методичний кабінет сертифікати вебінарів та конференцій про підвищення кваліфікації та підвищення (набуття) знань та навичок за різними напрямами освітньої діяльності в тому числі про організацію освітнього процесу в дистанційному та змішаному форматі. Майстрами, викладачами та вихователями підготовлені методичні розробки, кращими з яких визнані роботи: Литвиненко Л.І., Чорноус Л.Л., Бойчук О.Ю., Овчаренко Л.Ф., майстром в/н Вихованець Л.І.

Активізувалась участь і покращилась її результативність у міжнародних освітянських виставках. Так, у Дванадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» у номінації «Інноваційна діяльність закладів освіти як важливий фактор забезпечення якості освіти» робота викладача української мови Бойчук О.Ю. за підсумками конкурсу отримала срібну медаль, а у Дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2021» в номінації: «Створення і впровадження сучасних засобів навчання, продуктів, програм, систем і комплексних рішень для підвищення якості освіти» робота викладача української та зарубіжної літератур Овчаренко Л.Ф.- бронзову медаль.

Хоча , слід зазначити, що сума інтелектуального продукту педагогів центру неадекватна їхньому кваліфікаційному потенціалу.

Актуальним напрямком освітньої діяльності в центрі залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей.

У цьому напрямку проведений цілий ряд заходів, серед яких найбільш виділились: конкурс авторської поезії «Мріє, не зрадь» для здобувачів освіти І-ІІІ курсів (викладач Овчаренко Л.Ф.), участь учнів в інтернет-олімпіадах,як приклад: 32 здобувачі освіти І-ІІІ курсів взяли участь у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з української мови та літератури і зарубіжної літератури,в якій отримали дипломи різних ступенів), конкурс творів «професія – моє майбутнє», конкурс із зарубіжної літератури «Живі сторінки моєї книги» на кращий буктрейлер за прочитаним твором тощо.

Завдяки роботі з творчими і обдарованими учнями ми маємо цілий ряд перемог у різних конкурсах: професійних, загальноосвітніх, спортивних. Це створює позитивний імідж нашому закладу у місті та регіоні.

Наші досягнення у 2020-2021 н.р. на обласному та Всеукраїнському рівнях:

 • ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності з професії «перукар»
 • ІІ місце в обласному учнівському конкурсі на краще виконання бук-трейлера із зарубіжної літератури «Живі сторінки моєї книги»;
 • Диплом і серифікат у Всеукраїнському конкурсі «Прорив легкої промисловості», колекція одягу «Журавлині мрії» (під керівництвом викладача спецдисциплін Чорноус Л.Л.) та ; у молодіжному онлайн-фестивалі мод «Весняна акварель 2021».
 • диплом ІІ ступеня Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої моди «Феєрія моди – 2020»
 • ІІ місце в обласному огляді-конкурсі серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти на кращу організацію роботи навчальних майстерень та лабораторій
 • 5 перших місць на ІІІ Міжрегіональному Чемпіонаті України «Галицький шлях»( здобувачі освіти гр. П-8-19 (майстер в/н Мінаєва Л.М.);
 • 2 перших і 1 друге місця у фінальному перукарськомучемпіонаті року «Ліга призерів 2020»
 • І місце на Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистацтва «Знай і люби свій край»;
 • призові місця в конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти М.О.);
 • І місце у обласному заочному конкурсі «Мої мрії і захоплення» серед учнів ЗП(ПТ) О – учениця Маковецька І.А(керівники – Кравченко В.Ф. і Форіс Н.Д.)

Охорона праці

Згідно з вимогами законодавства України в центрі створена служба охорони праці та безпеки життєдіяльності. З метою запобігання травматизму та поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу розроблений план роботи на поточний навчальний рік, який аналізується на інструкційно-методичних нарадах, видаються відповідні накази.

Територія і приміщення училища утримуються в належному протипожежному стані, є в наявності необхідна документація.

Відповідно до санітарно-епедемічних вимог здійснюються профілактичні заходи щодо запобігання захворювання на СОVID-19.

Фінансово-господарська діяльність

За звітний період виконаний ряд ремонтних робіт: виконаний ремонт навчально-виробничої майстерні № 15; покращені умови для осіб з обмеженими фізичними можливостями, проведено дезінфекцію приміщень; підготовлено теплові вузли до експлуатації в осінньо-зимовий період; проведені малярні роботи, ремонт покрівлі, ремонт стін, сходів, електромонтажні і сантехнічні роботи на суму 39,4 тис. грн.

Соціальне партнерство

Динамічно зростають контакти Центру з соціальними партнерами – організаціями, підприємствами – роботодавцями: ПрАТ «Володарка», ТОВ «Елегант», Вінницькою фабрикою «Динамо», студією флористичного дизайну «Вівальдія», ПП «Одігірія», флористичні магазинами, фотостудіями «Імідж-сервіс», «Фуджі», «На Парижі» спілкою перукарів України. Співпраця з провідними фірмами-постачальниками косметичної продукції (МАТRIX, ESTEL, Фарбест, Сoofansе, Lucsore; Pnb) дозволяє не тільки знайомити здобувачів освіти з новою інформацією шляхом проведення семінарів та майстер-класів, а й запроваджувати у навчальний процес й самі препарати та інноваційні технології безпосередньо.

Стратегія розвитку ДНЗ «ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ»

Стратегічною метою центру є забезпечення права на оволодіння громадянами України професіями відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки України у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках. Тому, колектив закладу активно працює над покращенням якості надання освітніх послуг, матеріально-технічної бази, комплексного методичного та інформаційного забезпечення. Виклики сьогодення, наявність досить жорсткої конкуренції на ринках праці і освітніх послуг вимагають вирішення низки важливих завдань: проведення постійного моніторингу ринку праці; укладання трьохсторонніх договорів з роботодавцями на первинну професійну підготовку і професійно-технічне навчання; забезпечення андрагогічного підходу в процесі перепідготовки кадрів; перегляд існуючих та ліцензування нових професій на основі вивчення ринку праці; створення багатопрофільного навчально-практичного центру з професій сфери обслуговування; вибір форм, методів і засобів навчання та виховання з урахуванням національних особливостей і традицій, специфіки підприємств, для яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітничих кадрів; подальша діджиталізація, розширення онлайн-послуг, створення локальної мережі та забезпечення її зв’язку із навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Вінницькій області; постійний розвиток професійної компетенції, підвищення педагогічного та професійного рівня педагогів, вивчення та упровадження перспективного педагогічного досвіду; поглиблення співпраці закладу і Вінницького державного педагогічного університету таи Калинівського технологічного технікуму щодо організації освітнього процесу, дослідницької роботи і здійснення державної стратегії щодо забезпечення неперервності освіти; розширення можливостей дуальної освіти; активне залучення органів учнівського самоврядування до управління освітнім процесом; розвиток інклюзивної освіти; створення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Ми і надалі налаштовані наполегливо і віддано працювати над підвищенням престижності закладу, професійної освіти і робітничих професій.

Поділитися: