Манікюрник

Манікюрник – кваліфікований робітник, який виконує роботи з гігієнічного очищення та догляду нігтів і шкіри рук, корекцію нігтів, їх нарощування, художній розпис, декоративне оздоблювання за допомогою сучасних технологій, надає клієнтам допомогу при виборі форми нігтів, кольору лаку, виду розпису.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника державного навчального закладу

“Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну” за професією – 5141 манікюрник


Кваліфікація – 1 клас (3 розряд)

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

Правила надання послуг з використанням сучасних технологій (нарощування нігтів, накладні нігті, художній розпис, декоративне оздоблювання нігтів пальців рук). Особливості сучасних технологій манікюру.

Правила виконання сучасних методик масажу кистей рук. Правила користування інструментом для виконання сучасних технологій.

Властивості та можливості кольорів фарб та лаків. Сучасні косметичні, рослини засоби та олії для виконання масажу рук та догляду за шкірою рук і нігтями; правила і норми охорони праці; протипожежного захисту; правила санітарії та гігієни.

Повинен уміти:

Надавати манікюрні послуги з використанням сучасних технологій (нарощування нігтів, накладні нігті, художній розпис, декоративне оздоблювання нігтів пальців рук ).

Використовувати інструмент та хімічні засоби, що застосовується для виконання сучасних технологій. Виконувати масаж кистей рук та догляд за шкірою рук і нігтями з використанням сучасних косметичних засобів. Надавати клієнтам допомогу при виборі форми нігтів, кольору лаку, виду розпису нігтів. Дезінфікувати інструменти.


4. Загально-професійні вимоги

Повинен знати і застосовувати на практиці:

 1. кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей конкуруючих фірм в інших країнах;
 2. економічні досягнення, інформаційні технології, необхідні для успішного виконання завдань та обов’язків ;
 3. призначення, порядок встановлення і перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;
 4. виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;
 5. норми ділової поведінки та етики професійних відносин;
 6. основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
 7. застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

Повинен:

 1. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 2. дотримуватись норм технологічного процесу при виконанні манікюрних послуг;
 3. виконувати правила утримання засобів технологічного оснащення та своєчасно забезпечувати їх технічне обслуговування;
 4. забезпечувати працездатний стан і показники надійності функціональної системи за параметрами якості послуг, матеріальних і вартісних витрат на надання послуг;
 5. сприяти ефективній діяльності функціональних систем вищих рівнів;
 6. знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища , правила безпечної експлуатації устаткування та механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 7. дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення манікюрних робіт;
 8. виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачених трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 9. використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожеж, аварій, повені тощо).

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Професійно-технічна освіта за професією 2 розряду (ІІ кл.) за умовою продовження навчання в ПТНЗ без вимог до стажу роботи, або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду (ІІ кл.) не менше 1 року .

6. Сфера професійного використання випускника

Побутове обслуговування населення. Перукарська справа та косметичні послуги.

Поділитися: