Фотограф

Фотограф – фахівець, який виконує різні види фотозйомок за допомогою фотокамери та іншого допоміжного обладнання, вибирає варіанти освітлення в залежності від індивідуальних особливостей обличчя і складу групи, здійснює коригування знімків за допомогою сучасних компютерних програм.

https://youtu.be/lamuSidh180

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника державного професійно-технічного навчального закладу

“Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну” за професією

7344 Фотограф (фотороботи), кваліфікація – 3, 4, 5, 6 розряди;

7344 Оформлювач табло віньєток та альбомів, кваліфікація – 3 розряд


  1. Професія -7344 Фотограф (фотороботи)
  2. Кваліфікація – 3 розряд
  3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: техніку фотозйомки на документи і основні схеми освітлення; рецептуру проявляючи та фіксуючих розчинів, що застосовуються для обробки чорно-білих негативних фотоматеріалів; обладнання, що використовується під час зйомки; будову чорно-білих фотоматеріалів.

Повинен уміти: виконувати фотозйомку для документів у павільйоні; репродукцію зі штрихових плоских оригіналів; зарядку касет і фотоапаратів різних систем негативними матеріалами; проявлення, фіксування, промивку і сушіння чорно-білих негативних фотоматеріалів; виготовлення проявляючих та фіксуючих розчинів; ретушування і фотодрук знімків для документів; упорядкування негативів за замовленнями.


4. Загально-професійні вимоги

Повинен: раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; дотримуватись норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології.


5. Вимоги до освітнього рівня вступників до професійно-технічного навчального закладу

Повна загальна середня освіта або базова загальна середня освіта без вимог до стажу роботи.


6. Сфера професійного використання випускника

Побутове обслуговування населення. Фотографічні послуги.


7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 16 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.


1. Професія – 7344Фотограф (фотороботи)

2. Кваліфікація – 4 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: техніку фотозйомки портретів; основи композиції; правила організації освітлення; характеристику фотокамер, що застосовуються, їх оптику, спеціальні репродукційні приставки, подовжувальні кільця і насадкові лінзи; характеристику світлочутливих фотоматеріалів; анатомію обличчя; основні, розміри павільйону, раціональне використовування його майданчика; технологію обробки чорно-білих негативних і позитивних фотоматеріалів; техніку негативного ретушування, роботу з контрольно-вимірювальною апаратурою для визначення характеристик чорно-білих фотоматеріалів; обладнання для механізованої та автоматизованої обробки чорно-білих фотоматеріалів; будову кольорових фотоматеріалів.

Повинен уміти: виконувати фотозйомку одиночних портретів, невеликих груп, дітей у павільйоні та за його мережами на постійному майданчику для зйомки на чорно-білі фотоматеріали; технологічну зйомку нерухомих об’єктів у виїзних умовах, фотозйомки плоских та об’ємних оригіналів у чорно-білому зображенні; макрозйомку у стаціонарних умовах; негативне ретушування; перевірку апаратури і оптики.


4. Загально-професійні вимоги

Повинен: раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; дотримуватись норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Фотограф” 3-го розряду:

— за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах без вимог до стажу роботи;

— за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Фотограф” – 3-го розряду не менше 1 року.


6. Сфера професійного використання випускника

Побутове обслуговування населення. Фотографічні послуги.


7. Специфічні вимоги:

7.1 Вік: по закінченню терміну навчання не менше 16 років.

7.2 Стать: жіноча, чоловіча.

7.3 Медичні обмеження.


1. Професія – 7344 Фотограф (фотороботи)

2. Кваліфікація – 5 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: техніку художньої фотозйомки; види художньої фотографії; спектральну характеристику світлофільтрів, що застосовуються; використання різного роду насадок та дифузорів для пом’якшення малюнка зображення; технічні вимоги до якості негативів та фотовідбитків; всі види негативного і позитивного ретушування чорно-білих фотоматеріалів і фотодрук; технологію обробки кольорових фотоматеріалів; обладнання для механізованої та автоматизованої обробки кольорових фотоматеріалів.

Повинен уміти: виконувати художню фотозйомку одиночних і групових портретів на кольорові фотоматеріали у павільйоні і за його межами; фотозйомку архітектури, інтер’єрів, рухомих об’єктів, виробничих процесів; мікрозйомку; фотозйомку багатокольорових плоских та об’ємних оригіналів у стаціонарних і виїзних умовах у кольоровому зображенні; відбракування фотознімків і негативів.


4. Загально-професійні вимоги

Повинен: Раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; дотримуватись норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі;знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології


5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Фотограф” 4-го розряду:

— за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах без вимог до стажу роботи;

— за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Фотограф” – 4-го розряду не менше 1 року.


6. Сфера професійного використання випускника

Побутове обслуговування населення. Фотографічні послуги.


7. Специфічні вимоги:

7.1 Вік: по закінченню терміну навчання не менше 16 років.

7.2 Стать: жіноча, чоловіча.

7.3 Медичні обмеження.


1. Професія – 7344 Фотограф (фотороботи)

2. Кваліфікація – 6 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: елементи кольорознавства, правила використання кольору в художній портретній фотографії; оптичні засоби для усунення недоліків під час зйомки; роботу з контрольно-вимірювальною апаратурою для визначення характеристик кольорових фотоматеріалів; виконання кольорового фотодруку і ретушування.

Повинен уміти: виконувати панорамну, стереоскопічну і растрову фотозйомку, вибирати варіанти освітлення в залежності від індивідуальних особливостей обличчя і складу групи.


4. Загально-професійні вимоги

Повинен: раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; дотримуватись норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології.


5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Фотограф” 5-го розряду:

— за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах без вимог до стажу роботи;

— за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Фотограф” – 5-го розряду не менше 1 року.


6. Сфера професійного використання випускника

Побутове обслуговування населення. Фотографічні послуги.


7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.


Професія -7344 Оформлювач табло віньєток та альбомів

2. Кваліфікація – 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: способи малювання олівцем, властивості акварельних і гуашевих фарб, туші, клею, що застосовуються, технологію склеювання паперу і картону, види інструментів, що застосовуються під час роботи, правила кадрування портретних знімків, основи композиції, спеціальні комп’ютерні програми.

Повинен уміти: оформляти табло віньєток, заготовляти планшетки табло, підбирати, обрізати фотознімки за трафаретом, розміщувати фотознімки, надписи та оформляти по площині табло, монтувати табло, застосовувати спеціальні комп’ютерні програми, наклеювати елементи монтажу, виконувати прості шрифтові та графічні роботи.


4. Загально-професійні вимоги

Повинен: Раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; дотримуватись норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології.


5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Фотограф” 4-6-го розряду.


6. Сфера професійного використання випускника

Побутове обслуговування населення. Фотографічні послуги.

Поділитися: