Флорист, оформлювач вітрин

Флорист – кваліфікований робітник, який виготовляє бутоньєрки, букети, композиції з живих зрізаних квітів та іншого рослинного матеріалу з урахуванням декоративно-стильових ознак українських, європейських, японських та інших шкіл флористики.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника державного професійно-технічного навчального закладу

“Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну” за професією 7331 Флорист


Кваліфікація – 2 розряд

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: історію мистецтва флористики; розрізнювальні особливості українських, європейських, японських та інших шкіл флористики; асортимент квіткових та декоративно-листяних рослин; способи транспортування та зберігання рослинного матеріалу; технологію первинного оброблення рослинного матеріалу; робочий інструмент та фурнітуру; символіку квітів та рослин.

Повинен уміти: готувати для роботи згідно з затвердженою у встановленому порядку технологією первинного оброблення рослинного матеріалу: зрізані квіти, гілки, плоди, листя тощо. Додержуватись правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та гігієни, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.


4. Кваліфікація 3 розряд


5. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: світову історію розвиту мистецтва флористики; принципи, напрями, стилі шкіл флористики; основи формоутворення букетів, сюжетних композицій та інших видів робіт; основи флористики і декору; технології виготовлення букетів, композицій, кошиків з живих квітів та іншого рослинного матеріалу; основи техніки індивідуальної роботи.

Повинен уміти: виготовляти бутоньєрки, букети, прості сюжетні композиції з живих зрізаних квітів та іншого рослинного матеріалу відповідно до затверджених у встановленому порядку технологічних процесів. Складати композиції за відомими зразками з урахуванням декоративно-стильових ознак українських, європейських, японських та інших шкіл флористики.


6. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 1. раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 2. додержуватись норм технологічного процесу;
 3. не допускати браку в роботі;
 4. знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 5. використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 6. знати основи інформаційних технологій.

7. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.


8. Сфера професійного використання випускника:

Виробництво виробів, не віднесених до інших угрупувань.

Оформлювач вітрин, приміщень та будівель – фахівець, який виконує роботи з художнього та художньо-декоративного оформлення вітрин, приміщень, будівель, виготовлення деталей і фрагментів інтер’єру, панно, стендів, декоративних споруд тощо та встановлює їх. Використовує художні методи для створення необхідних ефектів під час оформлення вітрин та інших місць для виставлення товарів, рекламних засобів тощо. Здійснює комплексне рекламне оформлення вітрин, інтер’єрів приміщень, а також рекламних плакатів, вивісок, щитів, стендів, настінних панно тощо.


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

державного навчального закладу “Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну” за професією 5312 Оформлювач вітрин, приміщень та будівель


Кваліфікація Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: сучасні способи, методи і напрями оформлення вітрин, приміщень та будівель; види та властивості матеріалів, що застосовуються для виконання робіт; технологічне обладнання та інструмент для виконання робіт; технологію та правила виконання оформлювальних робіт; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен уміти: виконувати роботи з художнього та художньо-декоративного оформлення вітрин, приміщень, будівель під керівництвом художника-оформлювача або іншого фахівця, втілюючи їх творчий задум. Відповідно до наданих ескізів чи креслень виконувати роботи з виготовлення деталей і фрагментів інтер’єру, панно, стендів, декоративних споруд тощо та встановлювати їх. Використовувати художні методи для створення необхідних ефектів під час оформлення вітрин та інших місць для виставлення товарів, рекламних засобів тощо. Здійснювати комплексне рекламне оформлення вітрин, інтер’єрів приміщень, а також рекламних плакатів, вивісок, щитів, стендів, настінних панно тощо. Виразними засобами втілювати технічні рішення для кожного типу вітрини, стилю викладення, сезону та характеру рекламування товару (послуги). Під час оформлення вітрин, інтер’єру приміщень та зовнішнього оформлення фасадів будівель поєднувати художні рішення з технічними та іншими вимогами.


4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 1. раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 2. додержуватись норм технологічного процесу;
 3. не допускати браку в роботі;
 4. знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 5. використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 6. знати основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.


6. Сфера професійного використання випускника

Роботи, пов’язані з комплексним художнім оформленням вітрин, приміщень та будівель на підприємствах, в організаціях та установах всіх видів економічної діяльності.

Поділитися: