Флорист

Флорист – кваліфікований робітник, який виготовляє бутоньєрки, букети,  композиції з живих зрізаних квітів та іншого рослинного матеріалу  з урахуванням декоративно-стильових ознак українських, європейських, японських та інших шкіл флористики.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника державного професійно-технічного навчального закладу “Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну” за професією   7331 Флорист


Кваліфікація – 2 розряд

Кваліфікаційні  вимоги

Повинен знати: історію мистецтва флористики; розрізнювальні особливості українських, європейських, японських та інших шкіл флористики; асортимент квіткових та декоративно-листяних рослин; способи транспортування та зберігання рослинного матеріалу; технологію первинного оброблення рослинного матеріалу; робочий інструмент та фурнітуру; символіку квітів та рослин.

Повинен уміти: готувати для роботи згідно з затвердженою у встановленому порядку технологією первинного оброблення рослинного матеріалу: зрізані квіти, гілки, плоди, листя тощо. Додержуватись правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та гігієни, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.


4. Кваліфікація 3 розряд


5. Кваліфікаційні  вимоги

Повинен знати: світову історію розвиту мистецтва флористики; принципи, напрями, стилі шкіл флористики; основи формоутворення букетів, сюжетних композицій та інших видів робіт; основи флористики і декору; технології виготовлення букетів, композицій, кошиків з живих квітів та іншого рослинного матеріалу; основи техніки індивідуальної роботи.

Повинен уміти: виготовляти бутоньєрки, букети, прості сюжетні композиції з живих зрізаних квітів та іншого рослинного матеріалу відповідно до затверджених у встановленому порядку технологічних процесів. Складати композиції за відомими зразками з урахуванням декоративно-стильових ознак українських, європейських, японських та інших шкіл флористики.


6. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

  1. раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
  2. додержуватись норм технологічного процесу;
  3. не допускати браку в роботі;
  4. знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
  5. використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення  природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
  6. знати основи інформаційних технологій.

7. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.


8. Сфера професійного використання випускника:

Виробництво виробів, не віднесених до інших угрупувань.