Моніторинг якості освіти

Показники успішності по групах і курсах: Серед-ній бал Рівні навчальних досягнень Якість знань Успіш-ність
ВР ДР СР ПР

Серед груп Ікурсу на базі 11 класів:

П-33-17 7,63 7,92 73 19,1 0 80,9 100
П-34-17 7,04 6,98 59,02 34 0 66 100
П-35-17 7,85 8,94 74,1 17 0 83,03 100
Середні показники: 7,51 7,95 68,71 23,37 0 76,64 100

Серед груп І курсу на базі 9 класів:

Загальні показники:

П-29-17 6,92 3,73 58,61 35,64 2,01 62,34 97,99
П-30-17 6,80 5,21 51,62 40,18 2,53 56,84 97,46
П-31-17 6,27 0,93 44,90 49,38 4,79 45,82 95,21
П-32-17 7,13 4,01 64,20 28,24 3,55 68,21 96,45
Фл-36-17 7,29 12,77 55,02 29,05 3,16 71,67 96,84
Ф-37-17 7,55 15,51 57,51 24,82 2,02 73,02 97,98
Середні показники:

У тому числі:

6,99 7,03 55,31 34,55 3,01 62,98 96,99

загальноосвітня підготовка:

П-29-17 6,86 3,44 59,75 32,78 4,02 63,19 95,98
П-30-17 6,93 9,73 49,87 34,90 4,68 59,60 95,32
П-31-17 6,31 4,55 41,59 47,85 6,00 46,15 94,00
П-32-17 6,75 6,27 49,85 37,32 6,55 56,12 93,45
Фл-36-17 6,91 11,18 49,30 33,69 5,84 60,48 94,16
Ф-37-17 6,89 7,69 52,63 37,62 3,73 60,32 96,27
Середні показники: 6,81 7,73 50,38 36,81 5,08 58,11 94,92

професійно-теоретична підготовка:

П-29-17 6,98 4,02 57,47 38,51 0,00 61,50 100,00
П-30-17 6,88 3,58 53,55 42,87 0,00 57,13 100,00
П-31-17 6,48 0,62 49,37 46,93 3,08 49,98 96,92
П-32-17 7,76 6,79 77,17 16,04 0,00 83,96 100,00
Фл-36-17 7,88 17,78 60,62 21,60 0,00 86,16 100,00
Ф-37-17 8,38 26,44 62,58 20,97 0,00 79,02 100,00
Середні показники: 7,39 9,87 60,13 29,49 0,51 70,00 99,49

Серед груп ІІ курсу на базі 9 класів:

Загальні показники:

П-20-16 7,06 8,17 60,31 27,77 3,72 66,62 96,28
П-21-16 7,64 14,95 64,61 18,39 2,08 79,57 97,92
П-22-16 7,132 12,11 54,21 31,46 1,867 66,33 98,13
П-23-16 7,19 10,9 59,57 24,61 4,049 70,47 95,95
Фл-28-16 7,755 24,77 46,85 27,08 1,436 71,08 98,56
Середні показники:

У тому числі:

7,36 14,4 57,11 26,86 2,63 70,51 97,37

загальноосвітня підготовка:

П-20-16 6,47 6,06 48,94 36,87 8,06 55,00 91,95
П-21-16 7,13 8,15 61,06 26,38 4,51 69,20 95,49
П-22-16 6,473 5,879 44,59 44,73 4,046 50,47 95,95
П-23-16 6,233 6,238 43,76 39,34 8,773 50 91,23
Фл-28-16 6,957 10,49 47,25 39,46 3,094 56,58 96,91
Середні показники: 6,65 7,36 49,12 37,85 5,67 56,48 94,33

професійно-теоретична підготовка:

П-20-16 7,428 6,755 71,74 21,5 0 78,5 100
П-21-16 7,972 16,54 71,02 12,43 0 87,57 100
П-22-16 7,598 14,44 63,93 21,63 0 78,37 100
П-23-16 7,95 11,83 75,27 12,91 0 87,09 100
Фл-28-16 8,415 35,23 48,69 16,08 0 83,92 100
Середні показники: 7,87 16,96 66,13 16,91 0 83,09 100

Серед груп ІІкурсу на базі 11 класів

Професійно-теоретична підготовка:

П-24-16 6,91 9,45 52,26 39,29 0 60,72 100
П-25-16 7,19 16,17 46 37,85 0 62,15 100
П-27-16 8,19 17,47 73,46 9,064 0 90,93 100
Середні показники: 7,64 18,92 55,67 25,77 0 74,23 100

Серед груп ІІІкурсу на базі 9 класів:

П-12-15 7,31 12,67 53,67 31,27 2,06 66,67 97,94
П-13-15 6,88 9,14 52,21 36,40 2,24 61,36 97,76
П-14-15 7,60 12,31 65,71 21,70 0,28 78,02 99,72
Ф-19-15 8,20 29,27 54,25 15,58 0,89 83,52 99,11
Середні показники: 7,5 15,85 56,46 26,24 1,37 69,39 98,63

Загальноосвітня підготовка:

П-12-15 6,69 9,85 42,59 40,39 7,17 52,44 92,83
П-13-15 6,88 9,14 52,21 36,40 2,24 61,36 97,76
П-14-15 7,07 9,7 54,92 34,55 0,83 64,62 99,17
Ф-19-15 7,3 14,25 49,74 33,33 2,68 63,99 97,32
Середні показники: 6,98 10,74 49,86 36,17 3,23 60,60 96,77

Професійно-теоретична підготовка:

П-12-15 7,41 9,76 63,23 27,01 0 72,99 100
П-13-15 7,03 8,19 57,96 33,85 0 66,15 100
П-14-15 7,7 10,55 67,78 21,67 0 78,33 100
Ф-19-15 9,033 44,52 53,33 12,15 0 87,85 100
Середні показники: 7,79 18,25 60,58 22,17 0 77,83 100

Середні показники ІVкурсу:

К-3-14 8,34 29,7 60,4 9,89 0 90,11 100
Всього по центру: 7,54 15,12 54,52 29,38 0,96 69,64 99,04