Методичні комісії

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ  ДИСЦИПЛІН ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

№ з/п П. І. П. Дата народ-ження Категорія, звання Освіта Спеціаліст за дипломом Рік проходження курсів підвищ. квал-ї.
1. Дудар Лідія Володимирівна 20.05.

1987р.

Спеціаліст І категорії Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання 2015р.
2. Решетнік Ольга Олексіївна 04.12.

1980р.

Спеціаліст Вінницький торгівельно-економічний інститут Облік і аудит 2016р.
3. Петров Дмитро Володимирович 27.07.

1973р.

Вища категорія, старший викладач ВНТУ, Тернопільська академія народного господарства Економіст 2015р.
4. Побережник Сергій Сергійович 17.07.

1987р.

Спеціаліст ІІ категорії Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського Педагогіка і методика середньої освіти. Географія, біологія 2014р.
5. Осадчук Валентина Григорівна 04.09.

1968р.

Спеціаліст І категорії Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського Математика, фізика 2015р.
6. Кравчук Олена Миколаївна 10.07.

1989р.

Спеціаліст ІІ категорії Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського Педагогіка і методика середньої освіти. Математика, фізика 2015р.
7. Віштал Лілія Броніславівна 10.05.

1968р.

Вища категорія Вінницький державний педагогічний університет ім. Островського Математика, фізика 2013р.
8. Сафронов Тарас Костянтинович 12.04.

1974р.

Спеціаліст І категорії Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського Фізичне виховання 2013р.
9. Каплінський Роман Станіславович 02.12.

1984р.

Спеціаліст ІІ категорії Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського Педагогіка і методика середньої освіти. Фізичне виховання 2017р.

ПРОБЛЕМИ,  НАД ЯКИМИ ПРАЦЮЮТЬ ПЕДАГОГИ

№ з/п П. І. П. Проблема
1. Дудар Лідія Володимирівна Розвиток навчальних зв’язків предмету «Інформатика» та «Інформаційні технології» з професією, яку здобувають учнів в навчальному закладі
2. Решетнік Ольга Олексіївна Розвиток навчальних зв’язків предмету «Інформатика» та «Інформаційні технології» з професією, яку здобувають учнів в навчальному закладі
3. Петров Дмитро Володимирович Активізація роботи учнів на уроках правових дисциплін з використанням ІТ
4. Побережник Сергій Сергійович Впровадження інноваційних технологій на уроках географії, біології та хімії
5. Осадчук Валентина Григорівна Підвищення якості освіти та її результативності шляхом впровадження сучасних освітніх технологій
6. Кравчук Олена Миколаївна Формування міжпредметних зв’язків на уроках фізики
7. Віштал Лілія Броніславівна Удосконалення уроку – основна форма навчання і виховання учнів шляхом впровадження ІПТ
8. Сафронов Тарас Костянтинович Використання здоров’язбережних технологій на уроках фізичної культури
9. Каплінський Роман Станіславович Виховання здорового способу життя на уроках фізичного виховання

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ  ДИСЦИПЛІН СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

Методична комісія загальноосвітніх  дисциплін суспільно-гуманітарного циклу – це молоді, талановиті, творчі викладачі, які забезпечують викладанння таких предметів як українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземна мова, історія, людина і світ, художня культура, правознавство.

Сучасний висококваліфікований працівник, окрім досконалого володіння професійними уміннями та навичками, повинен бути всесторонньо розвиненим, комунікабельним, мобільним, адже  майбутній роботодавець зацікавлений  у фахівцеві, який:

– вміє думати самостійно та вирішувати різноманітні проблеми, тобто застосовувати знання, отримані в процесі навчання;

– володіє критичним та творчим мисленням;

– володіє багатим словниковим запасом, який базується на вмінні застосовувати його адекватно до ситуації, глибокому знанні вивченого матеріалу з можливістю і бажанням його використання;

  • вміє здобувати нові знання, тобто здатний до самоосвіти.

На формування саме такого молодого працівника спрямовують свою діяльність викладачі методичної комісії, адже майбутнє – за креативними, сучасними, талановитими, творчими!

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ВИХОВАТЕЛІВ

№ з/п П. І. П. Дата народ-ження Категорія, звання Освіта Спеціаліст за дипломом Рік проходження курсів підвищ. квал-ї.
1. Зінькова  Наталія Іванівна 22. 07. 1960 р. н. Спеціаліст  I категорії Повна вища Вінницький державний педагогічний інститут Фізичне виховання Січень 2016 року.
2. Вихованець Галина Василівна 21. 08. 1951 р. н. Спеціаліст  I категорії Повна вища Київський технологічний інститут легкої промисловості Технологія швейних виробів Січень 2016 року.
3. Кублій Ірина Миколаївна 18. 05. 1968 р. н. Спеціаліст  II категорії Повна вища Вінницький державний педагогічний інститут Фізичне виховання Вересень 2012 року.
4. Щербина Юлія Анатоліївна 06.08. 1989 р. н. Спеціаліст Повна вища Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського Природно-географічний
5. Овчаренко Лариса Григорівна 18.07. 1955 р. н. Спеціаліст Середня загальноосвітня Січень 2016 року.
6. Ласкавчук Віра Михайлівна 17.07. 1948 р. н. Спеціаліст II категорії Технічна, Вітебський індустріально-педагогічний технікум Швейне виробництво Січень 2016 року.
7. Ванжула Анастасія Олександрівна 08. 09. 1986 р. н. Спеціаліст II категорії Повна вища Вінницький соціально-економічний інститут Психологія Грудень 2012 року.
8. Дудар Олена Володимирівна 22. 06.1991 р. н. Спеціаліст Повна вища Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського Трудове навчання

 

ПРОБЛЕМИ НАД ЯКИМИ ПРАЦЮЮТЬ ВИХОВАТЕЛІ

№ з/п П. І. П. Проблема
1. Зінькова  Наталія Іванівна Поведінка учня – результат його праці, мислення, навчання, самореалізації.
2. Вихованець Галина Василівна Виховання особистості, всебічного розвитку залучення до волонтерської діяльності.
3. Кублій Ірина Миколаївна Шляхи забезпечення всебічного розвитку учнів у позакласній виховній роботі.
4. Щербина Юлія Анатоліївна Сприяння розвитку особистості учня із застосуванням індивідуального підходу та інноваційних засобів.
5. Очаренко Лариса Григорівна Позитивне значення толерантності у формуванні цілісної особистості молодої людини.
6. Ласкавчук Віра Михайлівна Відродження духовних та національних традицій.
7. Дудар Олена Володимирівна Формування духовних цінностей, здорового способу життя та моральних якостей в учнів.