Методична робота

Методична робота – один із важелів управління навчально-виховним процесом, спрямованих на виховання у педагогічних працівників вимогливості до своєї педагогічної праці, бажання знаходити раціональні методи навчання і виховання. Це цілісна система взаємопов’язаних дій та засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійного рівня всього педагогічного колективу, на розвиток ініціативи і творчості кожного майстра чи викладача, на вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки педагогів до пошукової діяльності у нових умовах, залучення до науково-дослідницької діяльності з метою впровадження інноваційних технологій навчання та виховання і в цілому – на підвищення результативності навчально-виховного процесу, досягнення оптимальних результатів в навчанні та вихованні.

Педагогічний колектив центру працює над проблемою: «Зростання компетентності через інноваційну та проектну діяльність». Цій проблемі підпорядкована вся система методичної роботи, що здійснюється через педагогічну раду центру, науково-методичну раду, методичні комісії, школу молодого педагога, школу майстрів, школу передового досвіду, творчі групи. Робота здійснюється через засідання педагогічної і методичної рад, семінари, конференції, відкриті уроки, індивідуальні та групові консультації, атестації, вивчення та обмін передовим педагогічним досвідом, творчі звіти педагогів та методичних комісій, презентації проектів тощо.

Методичний кабінет – це місце, де педагогічні працівники центру можуть отримати необхідні консультації щодо організації науково-методичної діяльності, удосконалення професійної кваліфікації, самоосвіти; місце, де проводяться заходи зі своєчасної координації всіх видів методичної роботи та її організаційних форм. Надається допомога у формуванні творчого підходу до організації і проведення сучасного уроку, у використанні різноманітних прийомів, методів і форм викладання, у виборі напрямків підвищення педагогічної майстерності, в організації і проведенні конкурсів «Кращий за професією», олімпіад з предметів. Пропагуються досягнення в області педагогіки, психології, дидактики, створюються умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників. Координується  підготовка педагогічних заходів (педагогічних читань, творчих звітів, семінарів, конференцій)  і  атестації  педпрацівників.

Методичний кабінет працює відповідно до плану та циклограми діяльності на основі діагностування та педагогічного моніторингу ефективності роботи педагогічних працівників щодо професійної компетентності

У методичному кабінеті зосереджені:

  1. Основні нормативно-правові документи про освіту.
  2. Нормативно-правові документи навчального закладу.
  3. Програмне методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
  4. Навчально-методичні матеріали з предметів.
  5. Матеріали з позакласної роботи.
  6. Матеріали педагогічних читань, семінарів, конференцій.
  7. Картотека статей педагогічної преси, обліку перспективно-педагогічного досвіду.