ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ

       ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ» ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2021-2022н.р. ТА

                                                   ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

          Сьогодні традиційно ми підводимо підсумки поточного навчального року. Проте, 2021-2022 н.р. був зовсім не традиційним, адже ми ніколи не працювали в умовах повномасштабної війни, яку розгорнула 24 лютого проти України російська федерація. І це не просто кривава війна, це геноцид нашого народу, знищення
інфраструктури, житла, навчальних закладів, цілих міст і сіл, грабунок наших матеріальних і культурних цінностей, депортація дорослих і дітей. За 4 місяці війни повністю або частково зруйновані майже 1800 навчальних закладів. На сході і півдні тривають жорстокі, вирішальні не тільки для нашої країни, а й для усіх
західних європейських держав, бої, а уся територія України обстрілюється російськими крилатими ракетами. Ціною сотень тисяч життів відстоюємо нашу свободу і незалежність.
Прошу вшанувати хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя заради миру, України, кожного з нас.
З перших днів війни на базі нашого закладу освіти був створений і працює волонтерський центр. Ми прийняли за цей період 1650 внутрішньо переміщених осіб, створюємо максимально комфортні умови для проживання, забезпечуємо їх іжею, одягом, засобами гігієни, організовуємо дозвілля для дітей, отримуємо і
розподіляємо гуманітарну допомогу. Хочу висловити велику вдячність усім, хто приймав переселенців, готував кімнати в гуртожитку, прав і прасував білизну, роздавав їжу, прибирав, розвантажував гуманітарну допомогу тощо.

Хочу відзначити тих, хто задіяний у пошитті тактичних аптечок ( більше 5000 од.) та білизни для військових (більш ніж 1000 од.), хто надавав перукарські послуги пораненим у шпиталях та переселенцям у наших майстернях, хто прибирав територію і приміщення, хто чергував, плів маскувальні сітки і водночас вів дистанційне навчання учнів. Усім Вам дякую за вашу громадянську позицію, патрітизм, ваше добро.
ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» є державним навчальним закладом третього атестаційного рівня, який здійснює первинну професійну підготовку випускників шкіл та професійно-технічне навчання незайнятого населення, перепідготовку дорослих за індивідуальними планами, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, з метою забезпечення потреб регіонального ринку праці у конкурентоспроможних кваліфікованих робітниках з 5 інтегрованих та 6 моно професій. Освітній заклад заснований у 1980 р. як базове технічне училище Вінницької обласної служби побуту. За роки існування путівку в життя отримали більш ніж 20,5 тис. кваліфікованих робітників для сфери послуг та промислових підприємств: кравців, закрійників, кушнірів, модисток головних уборів, вишивальниць, швачок, перукарів, візажистів, манікюрників, взуттьовиків, фотографів, годинникарів,
в’язальниць, радіотелемайстрів, флористів, оформлювачів вітрин, приміщень та будівель.
Середньорічний контингент складає 500 осіб. Динамічно зростають контакти Центру з соціальними партнерами – організаціями, підприємствами – роботодавцями: ПрАТ «Володарка», ТОВ «Елегант», Вінницькою фабрикою «Динамо», студією флористичного дизайну «Вівальдія», ПП «Одігірія», флористичними магазинами, фотостудіями «Імідж-сервіс», «Фуджі», «На Парижі» спілкою перукарів України.
Стратегічною метою Центру є забезпечення права на здобуття громадянами України професій відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки України у кваліфікованих робітниках.

             Кожен керівник на початку своєї роботи разом з колективом визначає ті напрямки роботи, які забезпечать максимальний розвиток, рух вперед, досягнення, якість. Сьогодні ми проаналізуємо, що вже зроблено, а що потрібно зробити для досягнення нашої мети.

                                                        Пріоритетний напрямок 1. Людські ресурси.
Найцінніше у центрі – це люди.
КОНТИНГЕНТ здобувачів освіти центру станом на 01.06.2022 року становив 495 учнів, з яких 367 навчаються на основі загальної базової середньої освіти і 128 – на основі повної середньої освіти, з них на І курс було зараховано 211 осіб.
Контингент за професіями: кравців, закрійників – 108, перукар, візажист – 182, перукар, манікюрник – 52, фотограф – 90, флорист, оформлювач – 69 осіб.
Перехідний контингент на 2022-2023н.р. – 371 здобувач освіти. Середня наповнюваність в групах складає 26учнів. У цьому навчальному році випущено достроково 10 осіб та відраховано -11.
Є стійка тенденція до зміни структури контингенту у бік збільшення частки професії «кравець, закрійник» відповідно до регіонального замовлення. Працевлаштування випускників у 2021р. склало більш ніж 90%.
Пріоритетні завдання:
1.Забезпечення 100% виконання регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників.
2. Відновлення престижності професії «кравець-закрійник» шляхом профорієнтаційної роботи з населенням.
3. Постійний моніторинг ринку праці.
4.Укладання трьохсторонніх договорів з роботодавцями на первинну професійну підготовку і професійно-технічне навчання. співпраця з роботодавцями.
5 Забезпечення принципу навчання упродовж життя, андрагогічного підходу в процесі перепідготовки кадрів.

6. Упровадженя неформальної та інформальної освіти – навчання за окремими модулями, короткострових курсів перепідготовки робітників для потреб економіки.
7. Ліцензування нових професій (7436 Швачка, швачка з пошиття та ремонту літакового інвентарю,7437 Оббивальник меблів, 7435 Костюмер,7435 Розкрійник).
8. Посилення роботи щодо збереження контингенту в умовах війни.

             ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ центру – це потужний колектив однодумців, який об’єднує творчих, мотивованих та здатних мотивувати здобувачів освіти на якісні результати навчання, готових до самовдосконалення, інновацій у методах і засобах надання інформації, досвідчених фахівців. Педагоги центру володіють інтерактивними технологіями, технологіями розвитку критичного мислення, STEM-технологіями, організовують роботу над проєктами, застосовують методики діагностики і розвитку творчих здібностей, а в умовах пандемії і війни – інформаційні засоби дистанційного навчання, своїм перспективним досвідом діляться через публікації у засобах масової інформації та участь у Всеукраїнських освітянських виставках, методичних семінарах і вебінарах, беруть участь і перемагають у професійних конкурсах.
Станом на 01.06.22р. у закладі працювало 73 педагогічних працівники, усі мають вищу та професійну освіту, з них 31- ведуть теоретичну і 28 практичну підготовку.
Серед 31 викладачів – 20 мають вищу кваліфікаційну категорію, що складає 64,5%, з них – 7 мають педагогічне звання «старший викладач», 7- «викладач-методист».
Серед викладачів загальноосвітньої підготовки – 2 кандидати педагогічних наук, 1 здобувач наукового ступеню.
Серед 28 майстрів виробничого навчання педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» мають 12 осіб(43%), 4 особи – звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»(10,7%).
Однією із основних умов розвитку закладу є систематичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників за різними формами, інструментами і програмами. Це дає можливість відповідно до оновлення змісту освіти обирати ефективні освітні технології, методи і прийоми навчання, удосконалювати комплексне методичне забезпечення предметів і виробничого навчання. У цьому навчальному році підвищили кваліфікацію шляхом проходження психолого-педагогічних курсів 15 педагогів , шляхом стажування – 3 педагоги, шляхом участі в он-лайн вебінарах, тестах, майстер-класах – 47 педагогів, про що свідчать їх численні сертифікати.
         Пріоритетні завдання:

1. Постійний розвиток професійної компетенції, підвищення педагогічного та професійного рівня педагогів.
2. Вивчення та упровадження перспективного педагогічного досвіду.

3. Поглиблення співпраці закладу і Вінницького державного педагогічного університету щодо організації освітнього процесу, дослідницької роботи.

 

                                                                   Пріоритетний напрямок 2.
                                                        Профорієнтація та побудова кар’єри
В умовах карантину і війни, у яких педагогічний колектив працював останній рік профорієнтаційна робота серед учнівської молоді шкіл міста та області проводилась, в основному, в он-лайн режимі. У профорієнтаційній роботі також були задіяні учні центру. Оголошення про набір розміщенні на сайті
центру, на профорієнтаційних стендах на території центру, надруковані рекламні брошури, запущені рекламні ролики у соціальних мережах.
Але для виконання регіонального замовлення у 2022 р. усім педпрацівникам слід активізувати профорієнтаційну агітацію.
              Пріоритетні завдання:
1.Створення позитивного іміджу освітнього закладу.
2. Комунікаційна та рекламна кампанія.
3. Консультативна робота центру розвитку кар’єри.

                                                                          Пріоритетний напрямок 3.
                                             Модернізація матеріально-технічна бази і обладнання
Матеріально-технічна база Центру відповідає вимогам щодо організації освітнього процесу підготовки кваліфікованих робітників.
Освітній процес здійснюється у 17 навчальних кабінетах і лабораторіях та 19 навчально-виробничих майстернях.
Навчальні кабінети, лабораторії і майстерні забезпечені необхідним обладнанням. Кабінет і лабораторія інформаційних технологій оснащені комп’ютерною технікою, є підключення до мережі Internet.                    За підзвітний період зроблені ремонти у 4 навчально-виробничих майстернях і 1 навчальному кабінеті з заміною покриття підлоги та частково вікон, придбане електрообладнання для манікюрників і
кравців, оновлені інтер’єри загальних приміщень, покращені умови для осіб з обмеженими фізичними можливостями, проведено дезінфекцію приміщень; підготовлено теплові вузли до експлуатації в осінньо-зимовий період; проведені малярні роботи, ремонт покрівлі, ремонт стін, сходів, електромонтажні і
сантехнічні роботи.
Центр має відповідну матеріальну базу для проведення позаурочної роботи: актову і спортивну зали, спортивні майданчики, бібліотеку з читальним залом, зразковий народний музей почесних громадян м. Вінниці, конференц-зал, музейні експозиції. Усі бажаючі здобувачі освіти користуються їдальнею, медпунктом.
Пожежно-технічний та санітарний стан усіх приміщень і споруд Центру відповідає вимогам діючого законодавства України.

              Проте, обладнання, на якому навчаються учні хоч і підтримується у робочому стані, не оновлювалось останні 15 -35 років. На оновлення обладнання безумовно потрібні великі кошти. Тому заклад освіти брав участь у конкурсах проектів на створення центрів професійної досконалості і навчально-практичних центрів.

            Пріоритетні завдання:
1. Створення навчально-практичного центру з підготовки кравців,закрійників (виконання будівельно-ремонтних робіт, закупівля і встановлення нового обладнання).
2. Модернізація навчально-виробничих приміщень для підготовки фотографів.
3. Поетапна термомодернізація.

                                                                  Пріоритетний напрямок 4.
                                                         Діджиталізація освітнього простору
В освітньому процесі застосовуються інформаційно-комунікаційні технології, особливо при змішаній та дистанційній формах навчання. Для ефективної організації навчання здобувачів освіти в умовах обмеження освітнього  процесу педагогічні працівники освітнього закладу використовують різні інструменти
дистанційного навчання і способи взаємодії з учнями: електронну пошту, Viber, блоги, веб-сервіси (додатки Google, середовище Classroom) тощо, Всеукраїнські освітні платформи, електронні, інтерактивні, мультимедійні, підручники, посібники (колективна їх розробка засобами Learning Apps; електронні версії підручників, гіпермаркети знань (сторінки Вікіпедії); студії он-лайн освіти (Educational Era), відео конференції тощо.
Загалом на балансі центру – 46 комп`ютерів, є телевізори, проектори, проте це обладнання потребує постійного оновлення. Тому педагоги центру брали участь у обласних конкурсах проектів на отримання гранту для розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. За кошти грантів придбана мультимедійна техніка для навчально-виробничих майстерень флористів і фотографів.
              Пріоритетні завдання:
1. Оновлення бази цифрової техніки.
2. Підвищення кваліфікації педагогів з цифрової компетентності.
3. Створення бази електронних навчальних продуктів.
4. Участь у обласній грантовій програмі розвитку інформаційних технологій в закладах освіти.

                                                                     

                                                                          Пріоритетний напрямок 5.
       Забезпечення якості професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників.

              Професійні якості, майстерність наших випускників стають запорукою їх майбутнього працевлаштування і успішної трудової діяльності. Тому професійно-практична підготовка є, напевно, однією з найголовніших для кожного закладу, адже вона дає можливість перевірити готовність учня до майбутньої професії.
Освітній заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників за Державними стандартами професійної(професійно-технічної) освіти, які побудовані за модульним принципом і основані на компетентісному підході.
Професійно-практична підготовка у закладі здійснюється на випуску корисної продукції та наданні послуг населенню згідно з переліками робіт, розробленим і узгодженим методичними комісіями центру відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик.
Завдяки соціальному партнерству з базовими підприємствами вирішуються питання проходження виробничої практики на оплачуваних робочих місцях та працевлаштування.
У 2021р. прибуток від виробничої  діяльності склав 219,42 тис.грн.
           Пріоритетні завдання:
1. Налагодження і підтримання зв’язків з соціальними партнерами (системне оновлення переліку базових підприємств).
2. Стажування педагогічних працівників на кращих підприємствах.
3. Організація виробничої практики на сучасному обладнанні.
4. Організація дуальної освіти.
5. Активізація виробничої діяльності

                                                Пріоритетний напрямок 6. Методична робота
Методична робота закладу спрямована на розвиток та професійне удосконалення педагогічних працівників, їх ознайомлення з елементами перспективного досвіду колег, обмін ефективними педагогічними знахідками, вдало дібраними формами і методами роботи, науково-дослідницька робота.
Активізувалась участь педагогів і покращилась її результативність у міжнародних освітянських виставках. За підсумками конкурсів на Х –ХІІ Міжнародних освітянських виставках науково-дослідницькі роботи викладачів отримали 4 срібних і 1бронзову медаль.
             Пріоритетні завдання:
1. Активне впровадження й використання досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки
2. Вивчення, впровадження у практику роботи і використання досягнень педагогів-новаторів
3. Покращення методичної підготовки педагогічних кадрів
4.Творчий педагогічний пошук в процесі реалізації науково-методичної проблеми

            «Формування конкурентно-спроможних кваліфікованих робітників через створення сприятливого освітнього середовища на засадах педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу».

                                                 

                                                    Пріоритетний напрямок 7. Виховна робота
Реалізація концепції національно-патріотичного виховання 
Головною метою виховної роботи в Центрі є: формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з активною громадянською позицією, готової до конкретного вибору свого місця в житті.
Основні складові виховної роботи спрямовані на досягнення цієї мети.
  Виховна робота була підпорядкована таким видам діяльності як:
– дослідницько-пізнавальна та творчо-пошукова,
– спортивно-оздоровча,
– трудова, військово-патріотичне та правове виховання.
Проводилася робота над залученням учнів до занять в гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях. Нажаль, у цьому році учні займались у гуртках дуже мало у зв’язку з карантинними заходами.
Національно-патріотичне виховання в сучасних умовах (інформаційної фейкової засміченості, прихованого проникнення ворожої агітації тощо) набуває особливого значення. Тому відповідно до наказу МОН від 6.06.22 №527 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України» , тому зусилля колективу мають бути спрямовані на вирішення низки завдань.
          Пріоритетні завдання:
1.Створення соціально-педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання.
2.Зміна форми і змісту національно-патріотичного виховання.
3.Організація інформаційно-просвітницької роботи.
4.Розвиток військово-патріотичного виховання.

                                                            Пріоритетний напрямок 8.
     Забезпечення соціального і психологічного комфорту навчання і проживання учнів в         гуртожитку
Важливою ланкою роботи, яка забезпечує соціальний і психологічний комфорт учнів є діяльність соціально-психологічної служби.
Спрямованість діяльності психологічної служби в першу чергу обумовлена специфікою комплектування закладу контингентом учнів, що потребують прискіпливої уваги з боку практичного психолога, соціального педагога та всього педагогічного колективу аби досягти кінцевої мети – сформувати особистість сучасного молодого робітника. Одними з основних напрямків роботи соціально-психологічної служби є соціально-психологічний та психолого-педагогічний супровід учасників освітнього процесу, підвищення обізнаності всіх учасників освітнього процесу негативними соціальними явищами і механізмами їх уникнення чи протидії тощо.
Великої уваги потребує гуртожиток, а саме великих фінансових вкладань для підтримання та покращення умов проживання його мешканців.
            Пріоритетні завдання:
1. Допомога у вирішенні проблем адаптації учнів І курсу до закладу освіти.
2. Забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення безпечного середовища.
3. Посилення профілактичної роботи щодо подолання правопорушень, злочинності серед неповнолітніх, попередження виникнення надмірної психологічної напруги в суспільстві, що переживає війну.
4.Поліпшення умов проживання та саморозвитку мешканців гуртожитку.
5. Забезпечення рівних можливостей для учнів різних соціальних та гендерних груп.
6. Ведення блогу на сайті навчального закладу «Кабінет психолога/соціального педагога».


                                                            Пріоритетний напрямок 9.
                                     Пошук, розвиток і підтримка обдарованої молоді
Актуальним напрямком освітньої діяльності в центрі залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованої молоді.
В позаурочний час у Центрі працюють: 7 гуртків художньої самодіяльності, 23 гуртки технічної творчості і 25 предметних гуртків, 8 гуртків за інтересами, 5 спортивних секцій, театр мод, та інші. Результатом творчої співпраці педагогів та учнів є їх численні перемоги на різноманітних творчих конкурсах та спортивних змаганнях у місті, області, регіоні.
У цьому напрямку проведений цілий ряд заходів, серед яких найбільш виділились: конкурс авторської поезії «Мріє, не зрадь» для здобувачів освіти І-ІІІ курсів (викладач Овчаренко Л.Ф.), участь учнів в інтернет-олімпіадах, як приклад: 32 здобувачі освіти І-ІІІ курсів взяли участь у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з української мови та літератури і зарубіжної літератури, в якій отримали дипломи різних ступенів), конкурс портфоліо «Професія – моє майбутнє», конкурс із зарубіжної літератури «Живі сторінки моєї книги» на кращий буктрейлер за прочитаним твором тощо.
Наші досягнення у 2020-2022 р.р. на обласному та Всеукраїнському рівнях:
 ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності з професії «перукар»
 ІІ місце в обласному учнівському конкурсі на краще виконання бук-трейлера із зарубіжної літератури «Живі сторінки моєї книги;
 Диплом і серифікат у Всеукраїнському конкурсі «Прорив легкої промисловості», колекція одягу «Журавлині мрії» (під керівництвом викладача спецдисциплін Чорноус Л.Л.) та ; у молодіжному он-лайн фестивалі мод «Весняна акварель 2021».
 диплом ІІ ступеня Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої моди «Феєрія моди – 2020»
 ІІ місце в обласному огляді-конкурсі серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти на кращу організацію роботи навчальних майстерень та лабораторій
 5 перших місць на ІІІ Міжрегіональному Чемпіонаті України «Галицький шлях»( здобувачі освіти гр. П-8-19 (майстер в/н Мінаєва Л.М.);
 2 перших і 1 друге місця у фінальному перукарському чемпіонаті року «Ліга призерів 2020»
 І місце на Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»;
 призові місця в конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти М.О.);
 І місце у обласному заочному конкурсі «Мої мрії і захоплення» серед учнів ЗП(ПТ) О – учениця Маковецька І.А(керівники – Кравченко В.Ф. і Форіс Н.Д.) та багато інших.

                                                Пріоритетний напрямок 10. Волонтерська робота.
Війна внесла корективи в освітній процес, проте не змінила ставлення кожного з нас до таких загальнолюдських цінностей як доброта, співчуття, взаємодопомога, доброзичливість, та звичайно ж – патріотизм.
У центрі створений хаб соціальної допомоги. У ньому діють блоки: швейний, перукарський, побутовий, гуманітарний.
Колектив опікується тимчасово переміщеними особами. Співпрацюємо з волонтерськими організаціями щодо забезпечення тимчасово переміщених осіб одягом, продуктами, засобами гігієни.У швейних майстернях працівниками закладу виготовлено більш ніж 4000 тактичних військових аптечок. Співпрацюємо з військовим госпіталем та медичними закладами. Пораненим бійцям виготовлено і
передано більш ніж 1000 одиниць нижньої білизни та щоденно надається перукарське обслуговування. Більшість працівників зробили перерахування коштів на рахунок ЗСУ.
            Пріоритетні завдання:
1. Продовження співпраці з Вінницькою волонтерською організацією «Мольфар».
2. Надання волонтерських перукарських послуг .
3. Виготовлення швейної продукції для нужд ЗСУ.
4. Надання тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб.
5. Співпраця з волонтерськими організаціями щодо надання внутрішньо переміщеним особам матеріальної і психологічної підтримки.

 Виконавши намічену програму, очікуємо наступних результатів:

1.Конкурентоспроможний на ринку праці робітник, здатний виконувати складну кваліфіковану роботу.
2. Майстер виробничого навчання навчання – педагог-наставник, партнер.
3. Сучасне освітнє середовище.

Написати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *