Звіт в.о. директора державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну»

ЗВІТ

в.о. директора державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» про роботу у 2018-2019 навчальному році

Упродовж 2018-2019 навчального року діяльність педагогічного колективу спрямовувалась на реалізацію вимог Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Державної національної програми «Освіта», наказів Міністерства освіти і науки України, рішень та розпоряджень Департаменту освіти і науки України Вінницької облдержадміністрації.

Центр здійнював підготовку кваліфікованих  робітників для підприємств і організацій міста та області за 7 робітничими професіями, які поєднані у 4 інтегрованих з правом отримання учнями високого рівня кваліфікації на ІІІ ступені навчання.

Підготовка кваліфікованих робітників.

На 2019р. укладені договори на підготовку150 кваліфікованих робітників між центром та підприємствами, установами, організаціями – замовниками кадрів відповідно до розпорядження Вінницької облдержадміністрації від 11 червня 2019 р. № 440 «Про затвердження обсягу регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів для закладів професійної(професійно-технічної) освіти у 2019 році»:

Швейне виробництво (професія «кравець, закрійник») – 1договір (25 осіб) – ТОВ «Елегант»;

Сфера обслуговування – 125 осіб з професій:

– «перукар (перукар-модельєр), візажист – 50 осіб, 50підприємств;

 • «перукар (перукар-модельєр), манікюрниця» – 25 осіб, 25підприємств;
 • «фотограф(фотороботи), оформлювач табло віньєток та альбомів» – 25 осіб, 15 підприємств.
 • «флорист, оформлювач вітрин, приміщень та будівель» –25 осіб, 15 підприємств.

У червні 2019 року центр закінчують 198 випускників, з яких 28 отримають диплом з відзнакою (у минулому році – 27 серед 230 випусників). Достроково у 2018-2019н.р. випущено 32 учні.

Моніторинг працевлаштування показав, що 86% випускників минулого випуску працевлаштовано на підприємствах міста та області, 11 випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівня акредитації.

 1. Контингент.

Контингент центру станом на 01.09.2019 року складав 583 учні, з них на І курс було зараховано 180 осіб. Середня наповнюваність в групах складає 28учнів. Навчання проводиться на бюджетній основі.

На 1.06.19 в центрі навчаються 550 учнів.

Гострим питанням залишається збереження контингенту. Втрати контингенту за 2018-2019 навчальний рік – 17 учнів. Причини відрахувань різні, серед них – переведення в інші ПТНЗ(2 особи) та сімейні обставини, 4 учениці відраховані за систематичне прогулювання занять. Але є питання, що залежать від впливу майстрів виробничого навчання, класних керівників, мікрокліматів, які створюються в колективах. Тому тут, безумовно, повинна бути злагоджена співпраця всіх підрозділів, направлених на виховання кожного окремого учня.

 1. Профорієнтаційна робота.

Важливою сьогодні, як ніколи, є профорієнтаційна робота, особливо в умовах жорсткої конкуренції.

З метою поліпшення якісного складу учнів педагогічний колектив проводив профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді в школах міста та області. У профорієнтаційній роботі також задіяні учні центру. Колектив взяв участь у загальноміських профорієнтаційних заходах: «Місто професій», обласному фестивалі технічної творчості «Творча молодь Вінниччини», «День Європи», продемонструвавши різноманітні майстер-класи, презентації Театру мод і гуртків технічної творчості. Проведені дні відкритих дверей у Центрі. Оголошення про набір розміщенні на сайті центру, у пресі, на профорієнтаційних стендах на території центру та надруковані рекламні брошури.

Але для виконання регіонального замовлення у 2019 р. усім педпрацівникам слід активізувати  профорієнтаційну агітацію.

 1. Професійно-практична підготовка

Професійні якості, майстерність наших випускників стають запорукою їх майбутньої успішної трудової діяльності.

Тому професійно-практична підготовка є, напевно, однією з найголовніших для кожного закладу, адже вона дає можливість перевірити готовність учня до майбутньої професії.

Якісні показники професійно-практичної підготовки(відсоток учнів, які мають достатній та високий рівні  навчальних досягнень):

– за результатами семестрового контролю: 85,19%;

– за результатами ККР: 83,65%

– за результатами поетапної та державної кваліфікацій: 88,09%

Професійно-практична підготовка у закладі здійснюється на випуску корисної продукції та наданні послуг населенню згідно з переліком робіт, розробленим і узгодженим методичними комісіями центру відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик. Завдяки соціальному партнерству з перукарнями,  фотосалонами, флористичними студіями міста та області вирішуються питання проходження виробничої практики на оплачуваних робочих місцях та працевлаштування.

У 2018-2019н.р.  план виробничої  діяльності виконаний на 100%.

Діючими у закладі перукарнею, фотосалоном та флористичною майстрнею, на підприємствах у процесі виробничої практики надано послуг населенню та виготовлено продукції на суму 234,8 тис.грн

Показники господарської діяльності у 2018-2019н. р: 469,09 тис.грн.

Показники виробничої діяльності по центру у 2018-2019 н.р.

 

  Факт,тис. грн. % виконання
В майстернях 18,86 100
Перукарня «Надія» 57,94 100
На підприємствах 158,0 100
Разом 234,8 100

5.Теоретична підготовка.

Комплексне методичне забезпечення предметів, в основному, відповідає вимогам стандартів і розміщене в 17 – ти навчальних кабінетах. У цьому навчальному році у 2 кабінетах замінене освітлення, розпочатий ремонт кабінету для підготовки фотографів.

Рівень теоретичної підготовки за підсумками семестрової атестації  у цілому по центру:

якість знань з предметів теоретичної підготовки – 69,92% (у минулому навчальному році – 70,41%);

успішність – 99,28%( покращилась на 0,06%);

середній бал – 7,26 (на рівні минулого року – 7,55).

Вважаю, що в контексті цього питання є над чим працювати.

Кращі показники серед груп: Ф-37-17, П-30-17, П-35-17, Фл-28-16, П-21-16.

Результати ЗНО-19 показали певний ріст показників навчальних досягнень порівняно з 2018 роком з української мови: початковий -15,6%  (у 2018р. –28,7%), середній- 73,76% (62,6%), достатній -10,64 (8,66%).

ЗНО з математики: початковий рівень -14,29%, середній- 78,57%, достатній -7,14%.

ЗНО з історії України: початковий рівень -2,38%, середній – 73,02%, достатній -24,6%.

Навчальний заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників за Державними стандартами професійно-технічної освіти. Підготовка проводиться за навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти і науки та Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації,  та програмами затвердженими в установленому порядку.

Усі педагогічні працівники ведуть навчально-методичну, плануючу документацію:  навчальні програми, поурочно-тематичні плани, плани навчально-виробничої діяльності тощо.

У своїй роботі викладачі надають перевагу інтерактивним розвивальним особистісно-орієнтованим методам і формам навчання, таким як “проблемна лекція”, “евристична бесіда”, “опитування експертів”, веб-квест, навчання у малих групах, технологіям критичного мислення та іншим. Широко застосовуються інформаційно-комунікаційні технології навчання.

Відкриті уроки з елементами технологій критичного мислення для учасників обласного семінару заступників з НР провели: Рогозовська А.В., Віштал Л.Б. та Бойчук О.Ю. з Овчаренко Л.Ф.

 1. Контроль за навчально-виховним процесом

Контроль за навчально-виховним процесом здійснюється згідно з планом внутрішнього контролю, який є складовою частиною плану роботи закладу на поточний рік і охоплює всі сторони діяльності навчального закладу.

Матеріали перевірок аналізуються на педрадах, плануються відповідні заходи, контролюється їх виконання.

З метою здійснення внутрішнього контролю проводяться ДКР, за результатами яких можна оцінити рівень знань, умінь і навичок учнів.

Результати контролю знань за рік:

– ДКР – якість знань із загальноосвітніх дисциплін становить – 51,2%.

– Результати виконання комплексних кваліфікаційних робіт(теоретична частина) – 71,3 %.

Аналізуючи стан викладання у 2018-2019 навчальному році, слід відзначити високий методичний рівень проведення  уроків викладачами Анікієнко М.А., Чорноус Л.Л., Бойчук О.Ю., Осадчук Л.В., Осадчук В.Г., Побережником С.С., Юкальчук Л.П., Овчаренко Л.Ф., Рибачук А.В., Рогозовської А.В. та багатьма іншими. Їх уроки свідчать про високу педагогічну майстерність. Слід відмітити змістовну розвивальну позаурочну роботу  викладачів: Петрова Д.В., Петрової О.Г., Рогозовської А.В.

 

 1. Виховна робота.

Головною метою виховної роботи в Центрі є: формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з активною громадянською позицією, готової до конкретного вибору свого місця в житті.

Основні складові виховної роботи спрямовані на досягнення цієї мети.

Виховна робота була підпорядкована таким видам діяльності як:

 • дослідницько-пізнавальна та творчо-пошукова,
 • спортивно-оздоровча,
 • трудова,
 • військово-патріотичне та правове виховання.

Проводилася робота по залученню учнів до занять в гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях. В Центрі працює 3 гуртки художньої самодіяльності, 6 спортивних секцій, 18 гуртків технічної творчості і 20 предметних гуртків, 7 гуртків за інтересами, які ведуть вихователі.

Важливою ланкою роботи, яка забезпечує соціальний і психологічний комфорт учнів є діяльність соціально-психологічної служби.

Діяльність психологічної служби  сприяє оновленню змісту професійно-технічної  освіти держави в цілому та нашого Центру зокрема. Адже завданням в сфері ЗП(ПТ)О є підготовка високопрофесійних громадян, які володіють сучасними знаннями, вміннями, новими технологіями. Сучасний молодий робітник має володіти такими якостями як усвідомлення мотивації до навчання, навичками комунікативної поведінки, стресостійкістю, психофізичним розвитком відповідно до віку та інше. Цьому сприяє просвітницько-профілактична робота служби.

Спрямованість діяльності психологічної служби в першу чергу обумовлено специфікою комплектування закладу контингентом учнів, що потребують прискіпливої уваги з боку практичного психолога, соціального педагога та всього педагогічного колективу аби досягти кінцевої мети – сформувати особистість сучасного молодого робітника. Одним з основних напрямків роботи соціально-психологічної служби є соціально-психологічний та психолого-педагогічний супровід учасників освітнього процесу.

Станом на травень 2018-2019 н.р. на внутрішньому обліку перебуває 4 учениці. Діти «групи ризику» з ознаками соціальної і педагогічної занедбаності, емоційної дезадаптації, з відхиленнями у поведінці, з порушеннями психосоматичного і нервово-психічного здоров’я, схильними до залежностей та правопорушень, складними взаємовідношеннями у сімейному середовищі потребують першочергової уваги. Упродовж року соціальним педагогом обстежено житлово-побутові умови учнів схильних до девіантної поведінки.

Важливиий напрям роботи з соціального захисту дітей – робота з батьками учнів. Для батьків були оформлені інформаційні стенди. Соціальний педагог проводив консультації та профілактичні бесіди з батьками, тримає на контролі успішність та відвідування занять учнями.

В центрі навчаються  8 дітей-сиріт: 2 круглих сироти та 6 дітей, позбавлених батьківського піклування.

У навчальному закладі є також учні, батьки яких працюють за межами України. Такі учні вимагають також значної уваги з боку соціально-психологічної служби.

Основні проблеми, які вирішуються під час роботи з учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: вирішення житлово-побутових проблем; налагодження (відновлення) соціальних зв’язків; отримання доступу до більших освітніх можливостей або соціальної активності; навчання навичкам безпечного способу життя щодо інфікування ВІЛ; сприяння у працевлаштуванні; соціально-психологічна підтримка: розвиток комунікативних навичок, формування впевненості у собі та позитивної самооцінки, набуття навичок уникнення та розв’язання конфліктів, вирішення особистісних проблем;формування творчої активності особистості; надання консультативної допомоги з різних питань; допомога в отриманні пільг передбачених законодавством; формування навичок ведення домашнього господарства; формування навичок в організації побуту.

Важливим напрямком інформаційно-просвітницької роботи в  2018-2019 н.р. є підвищення обізнаності всіх учасників освітнього процесу про насильство, його наслідки, а також на навчання ефективного протистояння, у тому числі завдяки розвитку особистісних і соціальних (життєвих) навичок і педагогічних компетенцій. Так у Центрі фахівцями психологічної служби були проведені:

 • «тиждень протидії булінгу в навчальному закладі » (з 28 січня по 7лютого 2018-2019 н. р. та правопросвітницька компанія «Стоп булінг!»(з 08 лютого по 15 лютого)
 • тиждень просвітницько-профілактичної роботи щодо протидії торгівлі людьми »
 • інформаційно-роз’яснювального тиждень «рівний-рівному» щодо впровадження інклюзивної освіти (з 04 по 12 грудня 2018 н.р.).

Практичний психолог та соціальний педагог систематично виявляють причини труднощів учнів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчають та визначають індивідуальні особливості динаміки розвитку особистості, потенційні можливості в освітньому процесі, професійному самовизначенні. Для цього протягом навчального року проведені: Діагностичні мінімуми «Стартова готовність до професійної діяльності», та «Адаптованість до умов навчання», «Соціальна компетентність» та «Готовність до трудової діяльності»(за запитом), визначення міжособистісних стосунків у групі, методика «Соціометрія» для груп першого курсу, анкетування.

За результатами діагностики проводилась  індивідуальна корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки. На практичних заняттях фахівцями здійснювалась профілактика відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним; ситуаціям в освітньому процесі.

Для вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу, проводяться консультації та бесіди. Всього проведено 292 індивідуальні консультації для учнів, батьків та педагогів.

Для формування психологічної та соціальної компетентності педагогічних працівників проводились: психолого-педагогічні семінар  «Формування іміджу сучасного вчителя», психологічний тренінг «Емоційна компетентність як життєвий ресурс», міні-лекції, виступи на інструктивно-методичних нарадах педагогічного колективу на теми: «Роль психолога в адаптації учнів до нових умов навчання»; «Попередження суїцидальної поведінки учнів» , виступи-презентації: «Причини суїцидальних тенденцій серед учнівської молоді», «Впровадження інклюзивної освіти в навчальний процес»; «Булінг в навчальному закладі : поняття , причини та шляхи подолання», «Результати анкетування учнів «Булінг та його прояви у підлітковому віці та надання рекомендацій по згуртуванню учнів».

Практичний психолог та соціальний педагог беруть участь в засіданнях «Штабу правопорушень», 8 засідань (1 раз в місяць) та щотижневих нарадах вихователів та у роботі методичного об’єднання, навчально-методичних заходах, творчих та ініціативних групах.

Оформлено та виготовлено інформаційний стенд «Поради практичного психолога та соціального педагога», на якому висвітлювались наступні теми: «Мій заклад відкритий для всіх», «10 кроків до безпечного працевлаштування», «Міфи та факти про булінг», «Батьківський катехізис або знання законів розумно організованого сімейного виховання дитини», «Підготовка до ЗНО», «Репродуктивне здоров’я підлітків», «Правила безпечної подорожі».

Розроблено та розповсюджені інформаційні буклети «Ні – торгівлі людьми!», «Булінг в навчальному закладі: причини, наслідки, та шляхи подолання»; «Готовність до ЗНО. Стратегії роботи з дітьми «групи ризику»; «Послідовність підготовки до ЗНО»; «Як зменшити вплив стресу на дитину»; інформаційний вісник для учнів «Життя прекрасне без алкоголю та наркотиків».

Практичний психолог та соціальний педагог брали участь у вебінарах, виступали на: обласному семінарі викладачів української мови та літератури закладів професійної освіти на тему «Як допомогти учням впоратися зі стресом» (практичні рекомендації та психологічний інструментарій, що допоможе  пом’якшити стрес перед іспитами); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні засади формування особистості в умовах глобальних освітніх  трансформацій» на тему «Корекційна робота психолога з афектами в підлітковому віці», (04 жовтня 2018, Вінниця, КВНЗ ВАНО), Міжнародній науково-практичної конференції «Вища освіта в Україні: досвід, актуальні питання та перспективи для випускників» на тему: «Психологічний супровід професійної підготовки фахівця в умовах професійно-технічної освіти», (22 листопада 2018 року, м. Могилів-Подільський), міському заході для старшокласників міста «Чи легко бути українцем?» (панельна дискусія); інші.

Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров’я, соціальної політики, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також комунальними закладами соціального захисту дітей, підтримки сімей, дітей та молоді, фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад, громадськими організаціями.

8.Методична робота

Це важлива складова діяльності кожного педагога і одна з найважливіших умов забезпечення ефективності функціонування центру. Її структурування має на меті створення цілісної системи взаємопов’язаних заходів, що ґрунтується на досягненнях педагогічної, фахової майстерності, розвиток творчого потенціалу кожного педагога і колективу в цілому, підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Методична проблема, над якою працює колектив навчального закладу: «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом запровадження інноваційних технологій». Організація роботи над проблемою відображена в єдиному плані роботи навчального закладу, в плані роботи педагогічної ради, методичних комісій. В центрі діє 6 методичних комісій:

– МК викладачів фізико-математичного циклу та фізичного виховання (голова комісії Дудар Л.В.);

– МК викладачів природничо-гуманітарного циклу (голова комісії Рибачук А.В.);

– МК викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання фотографічного профілю (голова комісії Моісеєва О.М.);

– МК майстрів виробничого навчання перукарського, віражного та манікюрного профілю (голова комісії Сафронова І.С.);

– МК майстрів виробничого навчання флористичного профілю (голова комісії Старинець І.В.);

– МК вихователів (голова комісії Зінькова Н.І.).

Основні завдання методичної діяльності полягають у стимулюванні неперервної фахової і загальної освіти педагогів, посилення їх мотивації до якісної роботи, сприяння роботі педагога над творчим самовдосконаленням і особистим фаховим зростанням, мотивація учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, турнірах, забезпечення участі майстрів, викладачів, вихователів у науковій та інноваційній діяльності; формування найкращих моральних якостей та компетентностей, як учнів, так і педагогів.

Стали традиційними проведення місячника методичної роботи, фестивалів відкритих уроків, «круглих столів», семінарів, педагогічних читань, теоретичних конференцій, тренінгів, виставок методичних розробок, творчих звітів педагогів, які атестуються, тощо. Такий підхід до організації роботи сприяє вирішенню цілого комплексу завдань роботи з педагогами, підвищенню їх професійного рівня, якості і результативності освітньої діяльності.

04.01.2019 року відбулися педагогічні читання на тему: «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом запровадження інноваційних педагогічних технологій». У процесі підготовки педагогічних читань педагоги прагнули об’єднати індивідуальні й колективні дослідження даної проблеми. Це дало можливість кожному не лише узагальнити свій власний наявний досвід, але й збагатити його досвідом колег, розробити нові форми його впровадження.

Доповідачі, використовуючи мультимедійні засоби, ділилися досвідом роботи із таких тем:

 • «Графічний редактор «Фотошоп» як необхідний елемент при навчанні дітей мистецтву фотографії» (майстер в/н Ревган А.Б.)
 • «Використання ІКТ в позакласні роботі з учнями» (Дудар Л.В.)
 • Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках географії (викладач Побережник С.С.)
 • «Особистісно орієнтований підхід до навчання в сучасних умовах» (майстер в/н Нагорна Н.О.)
 • «Актуалізація пізнавальної діяльності учнів засобами позакласної роботи. Впровадження інноваційних форм і методів розвитку та дозвілля» (майстер в/н Сафронова І.С.)
 • «Розвиток технічної творчості через організацію роботи з обдарованими та здібними учнями» (майстер в/н Коновалова Н.С.)
 • «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках виробничого навчання з використанням інноваційних технологій» (майстер в/н Сидорук Н.М.)
 • «Проектна діяльність на уроках спецдисциплін» (викладач Юкальчук Л.П.)
 • « Інноваційні технології у професійні підготовці фахівців» ( майстер в/н Мазур Т.К.)
 • «Розвиток творчих здібностей шляхом застосування інноваційних методів навчання на уроках в/н» (майстер в/н Волк З.В.)
 • «Сучасні тенденції розвитку технології фотографії» (майстер в/н Кравченко В.Ф.)
 • «Інтерактивні методи навчання на уроках спецдисциплін» (викладач Петрова О.Г)
 • «Актуалізація пізнавальної діяльності учнів на уроках в/н» (майстер в/н Мінаєва Л.М.)
 • «Застосування сучасних інноваційних технологій на уроках вивчення іноземної мови» (викладач Лісниченко О.О.)
 • «Інноваційний підхід на уроках викладання спецдисциплін для учнів ЗП (ПТО) (викладач спецдисциплін Мусій Л.В.)
 • «Використання тестового опитування учнів на уроках історії України» (викладач історії Слаблюк В.В.)
 • «Здоров’язберігаючі технології на уроках фізичної культури для учнів ЗП (ПТО) (викладач фіз.культури Хомрійчук В.О.)

Згідно з планом проведення місячника був проведений фестиваль відкритих уроків з показом використання методів проектів при проведенні уроків, а також використання інноваційних технологій. В рамках фестивалю були проведені: урок з предмету «Іноземна мова» з показом презентації і конкурсом малюнків (викладач Рибачук А.В.), уроки виробничого навчання «Вітражний розпис, оформлення молодіжного кафе» (майстер в/н Волк З.В.) – у формі майстер-класу, урок з географії на тему: «Єгипет» (викладач Побережник С.С.).

На засіданнях педагогічної ради розглядались питання:

 1. Підсумки роботи навчального закладу за І семестр 2018-2019 н.р. та завдання на ІІ семестр(звіти заступників директора, січень 2019 ).
 2. Соціально-психологічна служба як система забезпечення процесу соціалізації учнів у навчально – виховній діяльності (січень 2019).
 3. Про стан викладання української мови та літератури. Підготовка до ЗНО (січень 2019).
 4. Вибір та застосування педагогічних технологій викладання загальноосвітніх дисциплін та спец. предметів, технології розвитку особистості (інф. методист березень 2019)
 5. Стан викладання фізичної культури та рівень досягнень учнів (березень 2019).
 6. Потреба у здоровому способі життя як ознака компетентності особистості учня (інф. керівник фізичного виховання, березень 2019)
 7. Підготовка випускників до ДПА. Проблеми та шляхи їх ефективного вирішення (інф. заступник директора з НР, березень 2019)
 8. Фізичне виховання як компонент усебічного гармонійного розвитку особистості (листопад 2018);
 9. Стан викладання історії та рівень досягнень учнів (листопад 2018).
 10. Про затвердження правил прийому учнів на 2019 рік (листопад 2018).
 11. Стан охорони праці та пожежної безпеки у навчальному закладі (листопад 2018).
 12. Творчі звіти педагогічних працівників які атестуються (березень 2019р.);

Підвищенню рівня кваліфікації педагогів сприяли «Круглі столи»: «Модель сучасного вихователя, модель розвитку професійної компетентності вихователя» (МК вихователів) – листопад 2018р.; «Інтенсифікація навчальної діяльності учнів» (методист, голови МК) – березень 2019р.; «Технологія проведення майстер-класів» (голови МК) – березень 2019 р.; «Проект – як альтернатива класно-урочного навчання» (методист, викладачі) – лютий 2019 р.

У 2018-2019 н.р. педагогами центру було проведено 25 відкритих уроків, з використанням інноваційних технологій навчання. Кращими відкритими уроками є уроки які підготували: Бойчук О.Ю., Побережник С.С., Осадчук В.Г., Віштал Л.Б., Рибачук А.В., Рогозовська – Косунець А.В.

Проведено виставку методичних розробок з 13 травня по 17 травня 2019 року. Кращі методичні розробки підготували: Бойчук О.Ю., Побережник С.С., Петрова О.Г., Мінаєва Л.М., Сафронова І.С., Кравченко В.Ф.

Побережник С.С. взяв участь у конкурсі «Учитель -2019».

В лютому 2019 педагоги взяли участь у Десятій міжнародні виставці «Сучасні навчальні заклади -2019». Роботу підготували викладачі Юкальчук Л.П., Чорноус Л.Л.

Атестація педагогічних кадрів є певним показником творчої діяльності педагогів, механізмом удосконалення якості освіти. У 2018 – 2019 р. атестувались 19 педагогічних працівників, система праці яких вивчалася в усіх напрямках: якість проведення уроків, позакласних заходів, проводився моніторинг їх діяльності, вивчався і узагальнювався досвід роботи. У цьому році достроково атестувався один педагог, але її діяльність відповідала вимогам Положення про атестацію. Завдяки цьому дещо зросли показники якості педагогічних кадрів.

Атестація і якісний склад

У 2018 – 2019р. підтверджено та присвоєно:

 1. Вища категорія – 5 чол.; Пед. Звання старший викладач – 1чол.
 2. Майстер І категорії – 5 чол.; Пед. Звання викладач – методист -1чол.

Загалом в закладі педагогічні працівники мають такі кваліфікаційні категорії:

Педагогічне звання «Викладач-методист» – 4 чол.

Педагогічне звання «Старший викладач» – 8 чол.

Кваліфікаційні категорії «Майстер в/н І категорії» – 9 чол.

«Майстер в/н ІІ категорії» – 4 чол.

 

«Спеціаліст вищої категорії»-18 чол.

«Спеціаліст першої категорії»-5 чол.

«Спеціаліст другої категорії»-8 чол. «Спеціаліст»- 6 чол.

Актуальним напрямком освітньої діяльності в центрі залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей.

 1. Наші досягнення у 2016-2017 н.р. на обласному та Всеукраїнському рівнях:

Позитивний імідж нашому закладу створюють їхні досягнення у професійній, загальноосвітній, фізичній підготовці.

 • ІІІ місце у ІІІ обласному етапі Мовно-літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка – учениця гр. Ф-37-17 Маковецька Інна (викладач Овчаренко Л.Ф..);
 • ІІ місце у ІІІ етапі ХVIІ Міжнародного  конкурсу з української мови імені Петра Яцика -– учениця гр. П-30-17 Ткачук Дарія (викладач Бойчук О.Ю.);
 • І місце в обласному учнівському конкурсі з іноземної мови «Іноземна мова у моїй майбутній професії» серед учнів закладів професійної(професійно-технічної) освіти області – Проданець Оксана, Берелет Максим (викладач Рибачук Анна Володимирівна, майстри виробничого навчання Кравченко Віктор Федорович, Рудь Наталія Миколаївна);
 • ІІ місце у конкурсі навчально-виробничих майстерень з професії «перукар»;
 • На V Міжрегіональному чемпіонаті з перукарського мистецтва «Імперія краси», у якому взяли участь команди більш, ніж 7-ми міст України та команда Республіки Білорусь учасники Вінницького ЦПТО технологій та дизайну посіли 19 призових місць
 • І-і місця у обласному етапі Всеукраїнської виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»
 • На обласному конкурсі худ. самодіяльності серед учнів ПТНЗ. І місце у номінації «Вокал»;
 • 1 місце на обласних змаганнях з волейболу;
 • Всеукраїнський конкурс фотографів «Моя Україна» – п’ять І-их місць; три ІІ-их місця.
 • Інформаційно-комунікаційне забезпечення.

На сьогодні в центрі нараховується  46 персональних комп’ютерів, 7 ноутбуків, 4 мультимедійних проектори та інша організаційна техніка.

Майже всі комп’ютери мають вихід до мережі Інтернет.

Упродовж 2018-2019 н.р. надавалась допомога педпрацівникам щодо створення презентацій, матеріалів до конкурсів професійної майстерності та Дня відкритих дверей, створення відеоматеріалів, виконувалась у постійному режимі заправка принтерів та їх поточний ремонт, здійснювалась профілактика, налагодження та ремонт комп’ютерної техніки.

Загальний книжковий фонд бібліотеки  складає більше 22 тис. примірників. У фонді бібліотеки  нараховується близько 10 тис. примірників художньої та науково-фантастичної літератури, періодична преса. Проте, фонд підручників з предметів і професійної і теоретичної підготовки потребує оновлення. В бібліотеці є читальний зал на 26 місць, комп’ютер з підключенням до інтернету, Wi-Fi.

 1. Охорона праці. Згідно з вимогами законодавства України в центрі створена служба охорони праці та безпеки життєдіяльності. З метою запобігання травматизму та поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу розроблений план роботи на поточний навчальний рік, який аналізується на інструкційно-методичних нарадах, видаються відповідні накази.

Територія і приміщення училища утримуються в належному протипожежному стані, є в наявності необхідна документація.

На базі закладу проведений обласний семінар інженерів з ОП.

 • Фінансово-господарська діяльність

Ще одна чи не найголовніша діяльність – це фінансово-господарська.

п/п

Назва показників 2018, тис.грн.
1 Обсяг надходжень:

всього (тис.грн.), в т.ч.

 
  – з державного бюджету;
  – з місцевого бюджету; 15504,2
  – інші надходження.
2 Обсяг надходжень до спеціального фонду:

всього (тис.грн.), в т.ч.:

кошти отримані за:

800,7
  – навчання;
  – підготовку кваліфікованих робітників;
  – освітні послуги;
  – оренда приміщень і майна; 18,9
  – від навчально-виробничої та комерційної діяльності; 610,0
  – інші надходження. 171,7
3 Витрачання загального фонду бюджету

всього (тис.грн.), в т.ч. на:

 
  – заробітну плату; 10393,8
  – стипендію учням; 2585,8
  – придбання обладнання та інвентарю; 34,3
  – придбання навчальної і методичної літератури;
  – господарські витрати; 228,6
  – комунальні витрати. 2261,7
4 Витрачання спеціального фонду бюджету

всього (тис.грн.), в т.ч. на:

830,2
  – заробітну плату; 284,3
  – стипендію учням;  
  придбання обладнання та інвентарю; 190,8
  – придбання навчальної і методичної літератури; 0,7

 

За звітний період виконаний ряд ремонтних робіт: виконується ремонт навчально-виробничої майстерні № 103; каб. №№43, 44,15, освітлення в каб. 31,43.; споруджено пандус, проведено дезінфекцію приміщень; підготовлено теплові вузли до експлуатації в осінньо-зимовий період; побілено стелі і стіни в коридорах навчального корпусу; на території висаджено квіти. В навчально-виробничі майстерні перукарів закуплені професійні робочі місця для миття голови, кушетки, стільці для візажних робіт, ремонт фундаменту майстерень, ремонт системи зливу

дощової води та багото іншого.

Співпраця з роботодавцями

Динамічно зростають контакти Центру з соціальними партнерами – організаціями, підприємствами – роботодавцями: ПрАТ «Володарка», ТОВ «Елегант», Вінницькою фабрикою «Динамо», студією флористичного дизайну «Вівальдія», ПП «Одігірія», флористичні магазинами, фотостудіями «Імідж-сервіс», «Фуджі», «На Парижі» спілкою перукарів України. Співпраця з провідними фірмами-постачальниками косметичної продукції (МАТRIX, ESTEL, Фарбест, Сoofansе, Lucsore; Pnb) дозволяє не тільки знайомити здобувачів освітиз новою інформацією шляхом проведення семінарів та майстер-класів, а й запроваджувати у навчальний процес й самі препарати та інноваційні технології безпосередньо.

Стратегія розвитку ДНЗ «ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ»

 

Стратегічною метою Центру є забезпечення права на оволодіння громадянами України професіями відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки України у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

Пріоритетними завданнями навчального закладу є:

 • професійне навчання під конкретні замовлення роботодавців;
 • перегляд існуючих та ліцензування нових професій на основі вивчення ринку праці; гнучкість у конструюванні змісту, форм, методів і засобів навчання та виховання, з урахуванням національних особливостей і традицій, специфіки підприємств, для яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітничих кадрів;
 • створення локальної мережі у центрі та забезпечення її зв’язку із науково-методичними центрами;
 • розвиток професійної компетенції, підвищення педагогічного та професійного рівня педагогів шляхом їх участі у семінарах та курсах, забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу, вивчення та упровадження передового педагогічного досвіду;
 • поглиблення співпраці навчального закладу і Вінницького державного педагогічного університету щодо організації навчально-виховного процесу, дослідницької роботи;
 • пошук шляхів озброєння педагогів знаннями, необхідними для розв’язання проблем навчально-виховного процесу, створення гнучких інноваційних технологій, які забезпечують перетворення знань на реальний елемент педагогічної праці;
 • подальший розвиток дуальної освіти фотографів;
 • створення навчально-практичного центру з професії «перукар (перукар-модельєр)»;
 • орієнтація педагогічного колективу закладу на кінцевий результат: надання якісної професійної освіти, підготовку висококваліфікованих робітничих кадрів;
 • виховання здобувача освіти як демократично орієнтованої, моральної та самодостатньої особистості, професіонала своєї справи; активне залучення органів учнівського самоврядування до управління навчально-виховним процесом;
 • забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Написати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *