Річний звіт директора центру

ЗВІТ

директора державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну»

Упродовж 2017-2018н.р. діяльність педагогічного колективу спрямовувалась на реалізацію вимог Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Державної національної програми «Освіта», наказів Міністерства освіти і науки України, рішень та розпоряджень Департаменту освіти і науки України Вінницької облдержадміністрації.

Центр здійснює підготовку кваліфікованих робітників для підприємств і організацій міста та області за 9 робітничими професіями, які поєднані у 5 інтегрованих з правом отримання учнями високого рівня кваліфікації на ІІІ ступені навчання.

1. Підготовка кваліфікованих робітників.

На 2018р. укладені договори на підготовку 270 кваліфікованих робітників між центром та підприємствами, установами, організаціями, замовниками кадрів.

Швейне виробництво (професія «кравець, закрійник») – 1 (50 осіб) – ПАТ «Володарка»;

Сфера обслуговування – 220 осіб:

 • з професії «перукар (перукар-модельєр), візажист – 130 осіб, 93 підприємства;
 • «перукар (перукар-модельєр), манікюрниця» – 30 осіб, 30 підприємств;
 • «фотограф(фотороботи), оформлювач табло віньєток та альбомів» – 30 осіб, 15 підприємств.
 • «флорист, оформлювач вітрин, приміщень та будівель» 30 осіб, 15 підприємств.

У червні 2018 року центр закінчують 220 випускників , з яких 25 отримують диплом з відзнакою. Загалом за навчальний рік випестилось 249 кваліфікованих робітників.

Моніторинг працевлаштування показав, що 93% випускників минулого випуску працевлаштовано на підприємствах міста та області, 12 випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівня акредитації.

2. Контингент.

Контингент центру станом на 01.09.2017 року складав 658 учнів, з них на І курс було зараховано 270 осіб. Середня наповнюваність в групах складає 29,9 учнів. Навчання проводиться на бюджетній основі. На 1.06.18 в центрі навчаються 635 учнів.

3. Профорієнтаційна робота.

З метою поліпшення якісного складу учнів педагогічний колектив проводить профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді в школах міста та області. У профорієнтаційній роботі також задіяні учні центру. Колектив взяв участь у загальноміських профорієнтаційних заходах: «Місто професій», обласному фестивалі технічної творчості «Творча молодь Вінниччини», обласному профорієнтаційному заході «Профі Стар: обери своє майбутнє» в Плеяді, профорієнтаційному проекті «Fly Up: впевнений старт молоді», «День матері», «День Європи», продемонструвавши різноманітні майстер-класи, презентації Театру мод і гуртків технічної творчості.

Оголошення про набір розміщенні на сайті центру, у пресі, виготовлені профорієнтаційні стенди на території центру та надруковані рекламні брошури.

4. Професійно-практична підготовка

4.1. Виконання плану виробничої діяльності.

Професійно-практична підготовка у закладі здійснюється на випуску корисної продукції та наданні послуг населенню згідно з переліком робіт, розробленим і узгодженим методичними комісіями центру відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик. Завдяки соціальному партнерству з ПАТ «Володарка», ТОВ «Елегант-М» , перукарнями, салонами, флористичними студіями міста та області вирішуються питання проходження виробничої практики на оплачуваних робочих місцях та працевлаштування.

Підсумки виробничої діяльності 2017-2018 н.р. станом на 20.06.2018 р.

Професія

План у виробничих майстернях

На підприємствах міста та області

Загальна сумарн

Перукарі

47049

13540

182450

Кравці

11100

32550

43650

Флористи

7109

7250

14359

Фотографи

4662

13136

17798

Всього:

258257

Діючими у закладі ательє та перукарнею, на підприємствах у процесі виробничої практики надано послуг населенню та виготовлено продукції на суму 258257 грн. У тому числі з професій:

Професія

2016-2017 н.р.

2017-2018 н.р.

Фактична різниця в 2017-2018н.р.

План (нормат. вартість обробки),

Факт., грн.

% виконан

ня

План (нормат. вартість обробки),

Факт., грн.

% виконання

грн.

грн.

Перукарі

(перНадія»)

43216

43900

102%

47049

48859

104%

+4959

На підприємствах міста та області

107000

107920

101%

135401

144670

107%

+36750

Флористи

7050

7880

112%

7109

7945

112%

+65

На підприємствах міста та області

7900

5980

76%

7250

7250

100%

+1270

Фотографи

4626

5630

122%

4622

4688

102%

-942

На підприємствах міста та області

11600

11690

100%

13136

13136

100%

+1446

Кравці, закрійники (виробничі майстерні)

12771

16800

132%

11100

12199

110%

-4601

Кравці, закрійники (підприємства міста та області)

27445

63310

231%

32550

32560

100%

-30750

4.2 Теоретична підготовка.

Комплексне методичне забезпечення предметів в основному відповідає вимогам стандартів і розміщене в 17 – ти навчальних кабінетах. У цьому навчальному році відремонтований 206 кабінет флористичного мистецтва, який обладнаний ноутбуком і проектором завдяки гранту, керівником якого була Мусій Л.Л.

Рівень теоретичної підготовки за підсумками семестрової атестації у цілому по центру:

 • якість знань з предметів теоретичної підготовки -70,41% (у минулому навчальному році – 70,32%);
 • успішність – 99,34%( погіршилась на 0,14%);
 • середній бал – 7,55 (на рівні минулого року – 7,57).

Вважаю, що в контексті цього питання є над чим працювати.

Кращі показники серед груп: Ф-19-15, П-27-16, П-21-16, Ф-37-17, Фл-36-17.

Навчальний заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників за Державними стандартами професійно-технічної освіти. Підготовка проводиться за навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти і науки та Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, та програмами затвердженими в установленому порядку.

Усі педагогічні працівники на достатньому рівні проводят навчально-методичну, плануючу документацію: навчальні програми, поурочно-тематичні плани, плани навчально-виробничої діяльності тощо.

У своїй роботі викладачі надають перевагу інтерактивним розвивальним особистісно-орієнтованим методам і формам навчання, таким як “проблемна бесіда”, “евристична бесіда”, “опитування експертів”, веб-квест, навчання у малих групах, проектний метод та іншим. Широко застосовуються інформаційно –комунікаційні технології навчання.

Контроль за навчально-виховним процесом здійснюється згідно з планом внутрішнього контролю, який є складовою частиною плану роботи закладу на поточний рік і охоплює всі сторони діяльності навчального закладу.

З метою здійснення внутрішнього контролю проводяться ДКР, за результатами яких можна оцінити рівень знань, умінь і навичок учнів.

Результати контролю знань за рік:

– ДКР – якість знань із загальноосвітніх дисциплін становить- 50,34%(у минулому році – 50,01%)

– Результати виконання комплексних кваліфікаційних робіт – 75,57 %%(у минулому році – 74,22%).

Аналізуючи стан викладання у 2017-2018 навчальному році, слід відзначити високий методичний рівень проведення уроків викладачами Бойчук О.Ю., Осадчук В.Г., Побережником С.С., Побережник А.В., Юкальчук Л.П., Анікієнко М.А., Чухно Т.М., Литвиненко Л.І., Чорноус Л.Л., Овчаренко Л.Ф., Рибачук А.В, Віштал Л.Б..та багатьма іншими. Їх уроки свідчать про високу педагогічну майстерність. Слід відмітити змістовну розвивальну позаурочну роботу викладачів: Петрова Д.В.,Чорноус Л.Л.,

Петрової О.Г., Побережник А.В., Бойчук О.Ю.,Осадчук Л.В., Рибачук А.В.

5. Методична робота

Це важлива складова діяльності кожного педагога і найважливіша умова забезпечення ефективності функціонування центру. Її структурування має на меті створення цілісної системи взаємопов’язаних заходів, що ґрунтується на досягненнях педагогічної, фахової майстерності, розвиток творчого потенціалу кожного педагога і колективу в цілому, підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Навчальний заклад працює над методичною проблемою «Удосконалення навчально-виробничого процесу шляхом впровадження педагогічних інноваційних технологій». Цій проблемі підпорядкована вся система методичної роботи, яка здійснюється через педагогічну і методичну ради, чотири методичних комісій, школи майстрів молодих педагогів та творчі групи.

Основні завдання методичної служби полягають у стимулюванні неперервної фахової і загальної освіти педагогів, посилення їх мотивації до якісної роботи, сприяння роботі педагога над творчим самовдосконаленням і особистим фаховим зростанням, мотивація учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, турнірах, забезпечення участі майстрів, викладачів, вихователів у науковій та інноваційній діяльності; формування найкращих моральних якостей та компетентностей, як учнів, так і педагогів.

Стали традиційними проведення місячника методичної роботи, фестивалів відкритих уроків, «круглих столів», семінарів, пед. читань, теоретичних конференцій, тренінгів, виставок методичних розробок, творчих звітів педагогів, які атестуються, тощо. Такий підхід до організації роботи сприяє вирішенню цілого комплексу завдань роботи з педагогами, підвищенню їх професійного рівня, якості і результативності освітньої діяльності. Працюючи над вирішенням методичної проблеми на засіданнях педагогічної ради розглядались питання:

 • Роль соціально-педагогічної служби у створені умов для повноцінного розвитку учнівської молоді (листопад 2017р. – Дацишина Г.В.);
 • Використання інноваційних технологій на уроках фізичної культури (грудень 2017р. – Сафронов Т.К.);
 • Стан охорони праці та пожежної безпеки у навчальному закладі (Слаблюк В.В.);
 • Стан викладання спеціальних предметів та рівень досягнень учнів (грудень 2017р. – Мікічур Т.Є.);
 • Показники виробничої діяльності за перший семестр та створення умов для їх виконання у навчально-виробничому процесі та завдання на другий семестр (січень 2018р. – Мусій Л.В.);
 • Підсумки роботи навчального закладу за перший семестр 2017-2018 н.р. (січень 2018р. – Мікічур Т.Є.);
 • Формування компетентності особистості через реалізацію індивідуального підходу до учнів майстрами та викладачами (січень 2018р. – Мельничук Н.Д.);
 • Розвиток виховної роботи в центрі (січень 2018р. Хорійчук В.О.);
 • Професійна карєра в системі цінностей сучасної молоді (січень 2018р. – Мельничук Н.Д.);
 • Вибір та застосування педагогічних технологій у роботі майстрів виробничого навчання (березень 2018р. – Мельничук Н.Д.);
 • Потреба у здоровому способі життя як ознака компетентності особистості учня (березень 2018р. – Хомрійчук В.О.);
 • Творчі звіти педагогічних працівників які атестуються (березень 2018р.);
 • Підготовка випускників до ДПА, проблема та шляхи їх ефективного вирішення (березень 2018р.).

Були проведені педагогічні читання з тем: «Активізація інтелектуального і творчого потенціалу учнів під час навчання діловому співробітництву на уроках через використання ІКТ» (жовтень 2017 р.), «Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку теоретичного навчання при підготовці перукарів» (листопад 2017р.), «Розвиток в учнів професійних інтересів та комунікативної культури під час теоретичного навчання» (грудень 2017р.), «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках та позаурочний час»(лютий 2018р.), «Застосування мультимедійних технологій під час підготовки кваліфікованих спеціалістів» (травень 2018р.).

Підвищенню рівня кваліфікації педагогів сприяли «Круглі столи»: «Модель сучасного вихователя, модель розвитку професійної компетентності вихователя» (МК вихователів) – листопад 2017р.; «Співпраця і співтворчість учнів та педагогів на уроках і в позаурочній діяльності» (МК кравців, флористів, фотографів) – травень 2018р.; «Роль проектних технологій в розвитку компетентностей учнів та викладачів» (МК викладачі загальноосвітніх дисциплін) – квітень 2018 р.

У 2017-2018 н.р. педагогами центру було проведено 28 відкритих уроків, з використанням інноваційних технологій навчання. Кращими відкритими уроками є уроки які підготували: Бойчук О.Ю., Побережник А.В., Осадчук В.Г., Поліщук Н.М., Віштал Л.Б., Сафронов Т.К., Анікієнко М.А.

Щорічно в центрі проводяться предметні тижні, структура проведення яких забезпечує максимальне включення учнів в заходи, які сприяють розвитку їх творчих здібностей, стимулювання їх до активної праці, підвищення інтересу до навчання, поглибленню знань та сприйняттю навчально-громадській, організаційній та культурно-мистецькій діяльності учнів. Цікавими заходами запам’ятались предметні тижні з економіки та правознавства, які провів Петров Д.В.; з української мови та літератури – Бойчук О.Ю., Овчаренко Л.Ф.; екології та географії – Побережник С.С., Побережник А.В.; з візажної справи – Чорноус Л.Л., Анікієнко М.А., з перукарської справи – Петрова О.Г., Осадчук Л.В., виставки творчих робіт учнів з математики, малювання, кольорознавства, візажної справи. На високому організаційному і художньо-естетичному рівні проводились такі заходи як: конкурс читців поезій Т.Г.Шевченка «Вінок Шевченкові сплітаємо із віршів» (Бойчук О.Ю., Овчаренко Л.Ф.), тематичний вечір «Ми за чисту і квітучу Україну!»( Побережник А.В.), майстер-класи з фейс-арту «За мотивами Великодніх писанок» (Анікієнко М.А., Чорноус Л.Л.) та писанкарства «Воскресни, писанко!» (Осадчук Л.В., Юкальчук Л.П.), вікторини з правознавства і математики (Петров Д.В., Віштал Л.Б.)

В рамках місячника методичної роботи були проведені учнівські олімпіади в яких взяли участь 307 учасників. Результати свідчать про наявність резервів для підвищення рівня якості підготовки учнів.

Найкращі методичні розробки підготували: Бойчук О.Ю., Віштал Л.Б., Осадчук В.Г., Моісеєва О.М., Сафронов Т.К. Атестація педагогічних кадрів є певних показником творчої діяльності педагогів, механізмом удосконалення якості освіти. У 2017 – 2018 р. атестувались 11педагогічних працівників, система праці яких вивчалася в усіх напрямках: якість проведення уроків, позакласних заходів, проводився моніторинг їх діяльності, вивчався і узагальнювався досвід роботи. У цьому році достроково атестувалися ряд педагогів, але їх діяльність відповідала вимогам положення про атестацію. Завдяки цьому дещо зросли показники якості педагогічних кадрів.

Атестація і якісний склад

Викладачі – вихователі

Кваліфікація

2017 – 2018 р.

Вища

15 чол. – 32%

І категорія

9 чол. – 19%

ІІ категорія

11 чол. – 24%

Спеціаліст

12 чол. – 26%

Педагогічне звання

2017 – 2018 р.

Старший викладач

7 чол. – 15%

Викладач методист

4чол. – 9%

Майстри виробничого навчання

Педагогічне звання

2017 – 2018 р.

Майстер І категорії

9 чол. – 32%

Майстер ІІ категорії

3 чол. – 11%

Спеціаліст

16 чол. – 57%

Підсумки атестації 2017 – 2018р.

Підтверджено та присвоєно:

 1. Вища категорія – 7 чол.; Пед. звання старший викладач 4чол.
 2. Майстер І категорії – 3 чол.; Пед. звання викладач – методист -2чол.

6. Виховна робота.

Головною метою виховної роботи в Центрі є: формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкретного вибору свого місця в житті.

Складовими системами виховної роботи є такі види діяльності:

 • дослідницько-пізнавальна та творчо-пошукова діяльність;
 • спортивно-оздоровча діяльність;
 • трудова діяльність;
 • військово-патріотичне та правове виховання.

Заходи з дослідницько-пізнавальної та творчо-пошукової діяльності: «Вчимося заповідувати», «Знай і люби свій край», «Об’єднаймося ж брати мої», який присвячений Шевченківським дням, історико-краєзнавча експедиція «А ми тую славу збережемо», регіональний конкурс технічної творчості «Творча молодь Вінниччини».

Зі спортивно-оздоровчої діяльності слід відмітити такі заходи як: традиційні спортивні свята до дня фізичної культури, «День здоров’я», спортивні змагання до «Дня козацтва», «Веселі старти», змагання з настільного тенісу, волейболу, баскетболу, футболу та шахів.

Проте , слід зазначити про зниження рівня спортивної роботи, про що свідчить зайняте 3 місце в обласній спартакіаді.

Заходи, направлені на трудове виховання: «Ми ті, що славлять Україну», «Твори добро на радість людям», «Земля наш спільний дім, нам жити в нім», десант з упорядкуванням територій лісопарку, Вишенського озера, могил ветеранів війни, територій навчального закладу, гуртожитку, участь в роботі волонтерського загону з надання допомоги ветеранам праці, війни, інвалідам, мешканцям дитячого будинку

На військово-патріотичне виховання спрямовані заходи: до Дня Українського козацтва, конкурс на краще знання подій ВВв, тематичний вечір до Дня визволення України від нацистів, теоретична конференція «Нам потрібен мир» екскурсії до музею почесних громадян м. Вінниці, тематична виставка «Тих днів не стерти з пам’яті людської», конкурс художньої самодіяльності «Україна – єдина країна», заходи до «Міжнародного дня Миру».

Загалом у клубі проведено більше 60 масових виховних заходів.

Проводиться робота по залученню учнів до занять в гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях. Працює 7 гуртків художньої самодіяльності, 8 спортивних секцій, 23 гуртки технічної творчості і 25 предметних гуртків, 8 гуртків за інтересами, які ведуть вихователі.

Діяльність соціально-психологічної служби за планами на 2017-2018 рр., які складаються на підставі «Положення про соціально-психологічну службу в системі України» та інших нормативних документів Міністерства освіти і науку України, чинного законодавства України та які затверджені обласним методичним центром та центром практичної психології у Вінницькій області.

Робота соціально-психологічної служби спрямована на створення умов для соціального та психологічного комфорту та безпечного існування учнів. Постійно розробляються та впроваджуються розвивальні, корекційні програми з урахуванням індивідуальних та вікових особливостей підлітків. Проводяться заходи щодо профілактики злочинності, алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок, формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків. Також проводиться просвітницька діяльність «За здоровий спосіб життя».

Соціально-психологічна служба працює та бере участь в реалізації та розробці державних та національних програм, направлених на моральне та фізичне оздоровлення молоді.

Особлива увага соціально-психологічної служби спрямована на забезпечення адаптації учнів до нових умов навчання; взаємовідносин учнів в колективі навчальної групи і гуртожитку. Проводиться значна робота зі збору необхідної інформації про особливості характеру учня, його психологічні особливості з метою надання її майстрам в/н, викладачам, класному керівнику, вихователям, що сприятиме допомозі розвитку учня. Створено банк рекомендованих методик для роботи з учнями ПТНЗ. Підбір методик здійснюється у відповідності до наказу МОН України «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» від 20.04.2001 р. №330.

Соціально-психологічна служба проводить просвітницьку діяльність з педпрацівниками, учнями та батьками, використовуючи в якості основних методів роботи бесіду і спостереження. Були проведені круглі столи на різноманітні теми: «Формування позитивного психологічного клімату в колективі», «Профілактика емоційного та професійного вигорання», «Співробітництво. Як зробити спілкування успішним?», тренінг «Толерантне спілкування». Підготовлено ряд методичних рекомендацій для педагогів центру щодо розв’язання проблем адаптації учнів до освітніх вимог, а саме: «Уроки самоконтролю» – з формування самооцінки навчально-пізнавальної діяльності учнів, «Навчання без проблем» – з ліквідації прогалин у знаннях учнів, «Радість успіху» – з формування навичок навчально-пізнавальної діяльності учнів. Значна увага приділяється проведенню корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з учнями та педагогічними працівниками: тренінги, діагностики.

Особлива увага приділяється формуванню здорового способу життя, профілактиці правопорушень, злочинності, вживання алкогольних і наркотичних речовин, подоланню явищ жорстокості, насильства. Проводяться виховні години «За здоровий спосіб життя» з учнями І, ІІ, ІІІ курсів.

У навчальному закладі значна увага приділяється посиленню профілактичної роботи щодо злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту.

Проводиться робота з учнями з неповних, багатодітних, малозабезпечених сімей, забезпечується захист прав і свобод учнів, що вимагають відповідної підвищеної уваги.

Штаб з профілактики правопорушень проводить індивідуальну роботу з учнями із неблагонадійних сімей, організовує зустрічі з працівниками правоохоронних органів, ДАІ, прокуратури, податкової служби, працівниками служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей.

З учнями, схильними до правопорушень, пропусків занять без поважних причин, проводилась індивідуальна робота, неодноразово запрошувались батьки цих учнів для проведення бесід в присутності майстрів в/н та класних керівників щодо контролю за дітьми під час їх перебування вдома та поза навчальним закладом.

В групах є діти, які відносяться до «групи ризику». Це – учні, які пропускають заняття без поважних причин, а також порушують правила поведінки під час навчання або правила проживання в гуртожитку. На таких учнів заведена картотека, проводяться індивідуальні бесіди, анкетування на визначення активності, тривожності, поведінки в колективі. Неодноразово проводились бесіди з батьками.

Періодично проводяться виховні години та бесіди з питань правової освіти учнів.

У 2017-2018 н.р. в центрі було проведено ряд заходів із запровадження протиалкогольної програми через учнівську молодь: лекційно-тренінгові заняття, ситуаційні задачі, виховні години: «Скажи наркотикам – ні!», «Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм підлітка», «Психологічна профілактика вживання підлітками алкоголю та наркотиків» та інші, був проведений моніторинг серед учнів ІІ курсу «Молодь і протиправна поведінка».

З метою формування сприятливого, безпечного середовища в умовах навчального закладу були проведенні тижні толерантності та психології. Завдяки тренінговим заняттям, лекціям, тематичним вечорам та кінолекторіям у навчальному закладі покращився загальний мікроклімат, зменшилася кількість конфліктів серед учнів.

У навчальному закладі навчається 7 дітей-сиріт; 3 круглі сироти та 4 дітей, позбавлені батьківського піклування.

У навчальному закладі є учні, батьки яких працюють за межами України. Такі учні вимагають значної уваги з боку соціально-психологічної служби. Проводиться роз’яснювальна робота з батьками щодо наслідків несвоєчасної підтримки дитини в нових життєвих обставинах за тимчасової відсутності батьків, важливості підтримання контактів під час відсутності батьків, налагоджується співпраця з особами, які тимчасово замінюють батьків.

Значна робота проводиться із залучення учнів до відвідування гуртків, клубів.

Соціально-психологічною службою за потребою надаються індивідуальні та групові консультації учням, майстрам в/н, педагогам та батькам.

Консультування учнів проводились з таких проблем: «Взаємовідносини у навчальній групі», «Взаємовідносини з викладачами, майстром в/н, вихователем, батьками в сім`ї» та інше.

При проведенні тижня толерантності були використані різні форми та методи роботи: були проведені виховні години з елементами тренінгу та руханками «Доброта і милосердя», «Вчимося толерантному спілкуванню»,

«Стосунки між одногрупниками», тренінг «Толерантність врятує світ».

При проведенні тижня, присвяченого боротьбі зі СНІДом, були запрошені представники центру СНІД для лекції, проведений відкритий виховний захід разом із майстрами в/н Шлячук та Камінською та учнями їх груп, проведено анкетування «Що я знаю про ВІЛ, СНІД», виставка газет та плакатів «СНІДу – ні!», були показані відеофільми «Станція призначення – життя», «Шкідливість тютюнопаління», «Вся правда о наркотиках», «Торгівля людьми – злочин», «Реквієм по мрії».

На майбутнє заплановані зустрічі з лікарями-наркологами, венерологами та іншими фахівцями з метою ведення здорового способу життя, надання консультацій, проведення виховних заходів тощо.

7. Наші досягнення у 2017-2018 н.р. на обласному та Всеукраїнському рівнях:

       1. Чемпіонат України з перукарської справи

       I місце – в номінації «Ретро Хвилі» – учениця групи П-24-16 Ткач Ганна (майстер в/н Сафронова І.С.);

       2. Обласний конкурс «Снігова Королева»

       I місце – учениця групи П-13-15 Воронюк Ярослава (майстер в/н Кичак Г.В.);

       3. Всеукраїнський конкурс «Снігова Королева»

       I місце – учениця групи П-13-15 Воронюк Ярослава (майстер в/н Любичанківська В.Л.);

       4. Всеукраїнський конкурс «Вордскілс»

       I місце – учениця групи П-24-16 Ткач А. (майстер в/н Сафронова І.С.);

       5. Міжрегіональний конкурс «Імперія краси»

       6. Обласний конкурс кравців I місце – учениця групи К-3-14 (майстер в/н Мазур Т.К.).

Міжрегіональний конкурс «Імперія краси 2018»

(м. Вінниця 17.03.2018)

Чоловіча класична стрижка

III місце – учениця групи П-24-16 Антонюк Олександра (майстер в/н Сафронова І.С.);

II місце – учениця групи П-24-16 Плахотнюк Юлія (майстер в/н Сафронова І.С.);

«Стильна ракушка»

учениця групи П-21-16 Налісніковська Анастасія (майстер в/н Мінаєва Л.М.);

II місце – учениця групи П-20-16 Куньовська Людмила (майстер в/н Сорока Т.П.);

I місце – учениця групи П-14-15 Рибачок Юлія (майстер в/н Губерт О.М.);

III місце – учениця групи П-14-15 Веретковська Ірина (майстер в/н Губерт О.М.);

Вечірня зачіска «Евелін Стайл»

I місце – учениця групи П-21-16 Ткач Ганна (майстер в/н Сафронова І.С.);

Вечірня зачіска з елементами плетіння

II місце – учениця групи П-24-16 Мишелов Руслана (майстер в/н Сафронова І.С.);

учениця групи П-20-16 Кирилюк Анастасія (майстер в/н Сорока Т.П.);

Стильні кудряшки

II місце – учениця групи П-24-16 Мишелов Руслана (майстер в/н Сафронова І.С.);

I місце – учениця групи П-20-16 Кремпова Оксана (майстер в/н Сорока Т.П.);

Фантазійна зачіска

I місце – учениця групи П-21-16 Гринчук Віталіна (майстер в/н Мінаєва Л.М.);

III місце – учениця групи П-14-15 Цвігун Ірина (майстер в/н Губерт Л.М.);

учениця групи П-14-15 Мординська Юлія (майстер в/н Губерт О.М.);

учениця групи П-14-15 Різник Ольга (майстер в/н Губерт О.М.);

учениця групи П-14-15 Богач Вероніка (майстер в/н Губерт О.М.);

Фантазійний макіяж

учениця групи П-14-15 Шевченко Діана (майстер в/н Губерт О.М.);

учениця групи П-14-15 Драчук Марина (майстер в/н Губерт О.М.);

III місце – учениця групи П-14-15 Вдовенко Діана (майстер в/н Губерт О.М.);

Дизайн гелевими лаками (весільний)

III місце – учениця групи П-27-16 Баранська Анна (майстер в/н Сидорук Н.М.);

учениця групи П-27-16 Матієк Діана (майстер в/н Сидорук Н.М.);

учениця групи П-27-16 Нагорняк Оксана (майстер в/н Сидорук Н.М.);

учениця групи П-27-16 Юхименко Юлія (майстер в/н Сидорук Н.М.);

Дизайн селевими лаками (Червоний френч)

II місце – учениця групи П-27-16 Балаушко Юлія (майстер в/н Сидорук Н.М.);

учениця групи П-27-16 Столярчук Іванна (майстер в/н Сидорук Н.М.);

Чоловічий манікюр

III місце – учениця групи П-27-16 Ставнича Інна (майстер в/н Сидорук Н.М.);

учениця групи П-27-16 Кучер Наталія (майстер в/н Сидорук Н.М.);

Салонне моделірування брів

учениця групи П-27-16 Ставнича Інна (майстер в/н Сидорук Н.М.);

ІІ місце у обласному конкурсі «Учитель-2018» – викладач історії Побережник А.В.;

ІІІ місце у ІІІ обласному етапі Мовно-літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка – учениця гр. Ф-19-15 Поліщук Анастасія(викладач Овчаренко Л.Ф..);

І місце у ІІІ етапі ХVIІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика -– учениця гр. П-30-17 Ткачук Дарина(викладач Бойчук О.Ю.);

І місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з предмету «Технології» серед навчальних закладів м. Вінниці уч.гр.К-3-14 Нідзельська Алла;

ІІ місце у обласному конкурсі з англійської мови «Світ моїх захоплень»

уч.гр. Ф-37-17 Груць Ілля (керівник – Рибачук А.В.);

дипломи учасників міжрегіональної наукової студентської конференції з охорони праці «Безпека життєдіяльності як умова сталого розвитку суспільства» – уч.гр. Ф-37-17 Груць Ілля і Прокопчук Мирослав (керівник – Чорноус Л.Л.);

8.Інформаційно-комунікаційне забезпечення.

На сьогодні в центрі нараховується 40 персональних комп’ютерів, 7 ноутбуків, 5 мультимедійних проекторів та оргехніка.

Майже всі комп’ютери мають вихід до мережі Інтернет.

Загальний книжковий фонд бібліотеки складає більше 24 тис. примірників. В бібліотеці є читальний зал на 26 місць, комп’ютер з підключенням до інтернету.

У фонді бібліотеки нараховується близько 10 тис. примірників художньої та науково-фантастичної літератури, періодична преса.

Проте, упродовж останніх років залишається відкритим питання створення електронного каталогу.

9.Охорона праці.

Згідно з вимогами законодавства України в училищі створена служба охорони праці та безпеки життєдіяльності.

З метою запобігання травматизму та поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, введено посаду інженера з охорони праці. Розроблено перелік заходів з охорони праці.

Належна увага приділяється питанням охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Розроблений план роботи на поточний навчальний рік. Заплановано ряд заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. План цієї роботи аналізується на інструкційно-методичних нарадах, видаються відповідні накази.

Виконанню норм пожежної безпеки приділяється належна увага. Територія і приміщення училища утримуються в належному протипожежному стані, є в наявності необхідна документація.

У 2017-2018 році виробничого травматизму серед працівників та учнів не було.

Проведений день цивільної оборони. Розроблений та затверджений паспорт антитерористичної захищеності об’єкта.

Написати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *